SCA investerar i utökad kapacitet inom mjukpapper och sågade trävaror

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA investerar i utökad kapacitet inom mjukpapper i Ryssland och Tyskland samt för sågade trävaror i Sverige. Investeringarna uppgår sammanlagt till cirka 2,6 miljarder SEK (cirka 290 MEUR).

Tillväxten på den ryska mjukpappersmarknaden är god och SCA är där den ledande aktören, med starka varumärken som Tork och Zewa. För att ytterligare befästa och stärka SCAs marknadsledande position, har beslut tagits om att investera cirka 1,2 miljarder SEK (cirka 130 MEUR) i en andra mjukpappersmaskin vid anläggningen i Sovetsk, Ryssland. Den nya mjukpappersmaskinen har en kapacitet på 60 000 årston och produktionen baseras på färskfiber. Produktionsstart är planerad till 2013.

SCA investerar även cirka 1,1 miljarder SEK (cirka 120 MEUR) i en ny mjukpappersmaskin i Kostheim, Tyskland. Satsningen görs för att möta ökad efterfrågan primärt inom mjukpapper för storförbrukare. Den nya mjukpappersmaskinen får en kapacitet på 60 000 årston och produktionsstart är planerad till 2013.

För att öka produktionskapaciteten och sänka kostnaderna har beslut tagits att investera cirka 300 MSEK (cirka 30 MEUR) i Bollsta sågverk. Investeringen omfattar två nya biobränslepannor, ökad torkkapacitet och en uppgradering av såglinjen. Genom investeringarna ökar produktionskapaciteten från 450 000 kubikmeter till 525 000 kubikmeter sågade furuprodukter per år. Investeringen möjliggör energiproduktion uteslutande från eget biobränsle vilket medför att en stor mängd olja kan fasas ut ur produktionen. Driftstart för biobränsleanläggningen planeras till slutet av 2012 samt för övriga delar successivt under 2012 och 2013.

– Genom dessa investeringar kommer vi att öka kapacitet, effektivitet och lönsamhet på för oss viktiga marknader, säger SCAs vd Jan Johansson.

Stockholm den 29 april, 2011 

För ytterligare information, kontakta

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30