SCA investerar drygt 800 MSEK i mjukpapper och förbättrat tidningspapper

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA investerar 460 MSEK i uppgradering av en mjukpappersmaskin i USA. Beslut har även fattats om ombyggnation av en pappersmaskin i Ortviken för tillverkning av förbättrade tidningspapperskvaliteter. Investeringen uppgår till 350 MSEK.

För att möta efterfrågan på premiumprodukter på den amerikanska marknaden har SCA beslutat att investera i en uppgradering av en befintlig mjukpappersmaskin. Maskinen har idag en kapacitet på 70 000 årston, vilket förblir oförändrat. Driftstart beräknas till årsskiftet 2012/2013.

En tidningspappersmaskin i Ortviken i Sundsvall ska byggas om för att kunna producera förbättrade tidningspapperskvaliteter. Maskinens kapacitet är idag 245 000 årston, vilket kommer att öka marginellt i och med att papper med högre ytvikt kan produceras med oförändrad hastighet. Samtidigt utökas kapaciteten för massablekning och vattenrening.

Driftstart för den ombyggda maskinen i Ortviken beräknas till tredje kvartalet 2013.

Stockholm den 1 september, 2011

För ytterligare information, kontakta
Petter Tiger, medierelationer, 08-788 53 62
Jessica Ölvestad, investerarrelationer, 08-788 52 82

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september klockan 8.30.