SCA förvärvar hygienföretag i Brasilien

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar det brasilianska hygienföretaget Pro Descart. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 450 MSEK, på skuldfri bas. Företaget har en årlig försäljning om 360 MSEK.

Brasilien är det folkrikaste landet i Sydamerika med 190 miljoner invånare och en god ekonomisk tillväxt. Marknaden för hygienprodukter har stor tillväxtpotential, inte minst inom inkontinensskydd, som uppvisat tvåsiffriga tillväxttal.

– Det är mycket glädjande att vi nu etablerar oss i Brasilien och dessutom av strategisk betydelse. Vi har under en tid jobbat på rätt lösning för att komma in på denna viktiga tillväxtmarknad. I och med Pro Descart-förvärvet finns vi nu i hela Latinamerika, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

Pro Descart är ett familjeägt företag fokuserat på inkontinensprodukter men med försäljning även av barnblöjor och våtservetter. Företaget, med cirka 400 anställda, har tillverkning i Sao Paulo-området.

– Pro Descart har en position som nummer två på inkontinensmarknaden i Brasilien. Med tanke på att SCA är världsledande inom inkontinensskydd med varumärket TENA har vi goda möjligheter att utveckla vår nya brasilianska verksamhet, säger Jan Johansson.

Stockholm den 1 september, 2011

För ytterligare information, kontakta
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september klockan 8.30.