SCA ett av världens mest etiska företag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För fjärde året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av amerikanska Ethisphere-institutet. Ethisphere uppmärksammar företag som anstränger sig utöver det vanliga och som visar att affärsetik är avgörande för ett företags varumärke och lönsamhet.

– SCA lägger stor vikt vid ansvarsfullt företagande. Att vi återigen utsetts till ett av världens mest etiska företag är mycket glädjande och ett erkännande av hur koncernens medarbetare framgångsrikt bedriver vår omfattande verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA.

För varje år hårdnar konkurrensen i Ethispheres rankning och 2011 års upplaga, med ett rekordstort antal nominerade företag, utgjorde inget undantag. Ethisphere utvärderade tusentals företag för att komma fram till den lista med 110 företag som överträffar sina branschkonkurrenter inom etiskt företagande. Listan för 2011 innehåller företag från 38 branscher. 43 av företagen har sitt huvudkontor utanför USA.

SCAs kärnvärden respekt, ansvar och högklassighet samt koncernens uppförandekod ligger till grund för SCAs affärsverksamhet. SCA genomför regelbundet utvärderingar av efterlevnad av Uppförandekoden samt av efterlevnad av affärsetik i verksamheten genom så kallade Business Practice Reviews. Under 2010 utvecklades en ny global leverantörsstandard för hygienverksamheten där efterlevnad av SCAs värderingar och etiska principer utgör en betydelsefull del.

Läs mer på http://ethisphere.com/worlds-most-ethical-companies-rankings/ För mer information om SCAs hållbarhetsarbete, besök www.sca.com/sustainability, där även koncernens senaste hållbarhetsredovisning finns för nedladdning.

Stockholm den 16 mars, 2011

För ytterligare information, kontakta gärna
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62