Investering i kraftliner i Munksund

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA investerar totalt 540 MSEK för att stärka kraftliner-produktionen i Munksund, Piteå. Investeringen avser uppgradering av pappersmaskinen samt renovering av sodapannan.

Investeringen syftar främst till att öka produktionen av andelen förädlade produkter, som kraftliner med vitt ytskikt, så kallat White-Top Kraftliner. Denna produkt används bland annat till förpackningar för snabbrörliga konsumentvaror med högkvalitativt tryck.

Genom investeringen om 540 MSEK kommer Munksund att kunna öka sin totala kraftliner-kapacitet till 415 000 årston från dagens 360 000 årston. Den större delen av investeringen, 400 MSEK, avser en uppgradering av pappersmaskinen. Övriga 140 MSEK avser nya tryckkärl i sodapannan, vilket ger förbättrad värmeåtervinning och även möjliggör en framtida effekthöjning.

Driftstart av den uppgraderade utrustningen beräknas ske under 2013.

– Investeringen möjliggör ökad produktion av White-Top Kraftliner, ett starkt specialpapper för wellpappindustrin med hög tillväxt. Investeringen är i linje med bolagets strategi; att öka tillverkning och försäljning av produkter och tjänster med högre förädlingsgrad som tillför mervärde för våra kunder, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

Stockholm den 13 december 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, Press and Media Officer, 08-788 51 29
Jessica Ölvestad, Investor Relations Manager, 08-788 52 82

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december kl 08.00 CET.