Interna förändringar i SCAs koncernledning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har beslutat att genomföra tre interna förändringar i koncernledningen.

Christoph Michalski utses till ny chef för SCAs globala hygienkategori, Global Hygiene Category. Christoph Michalski ansvarar idag för SCAs verksamhet i Asia Pacific.

Ulf Söderström utses till ny chef för SCAs verksamhet i Asia Pacific. Ulf Söderström är idag chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi, där även ansvar för M&A, omvärldsanalys och IT ingår.

Robert Sjöström utses till ny chef för koncernstab Affärsutveckling och Strategi. I det nya ansvarsområdet ingår även M&A, omvärldsanalys och IT. Robert Sjöström är för närvarande chef för SCAs globala hygienkategori, Global Hygiene Category.

– Genom den här förändringen tar vi vara på den samlade kunskapen hos våra ledare. Vi arbetar ständigt med att utveckla organisationen och våra chefer, i syfte att förbättra våra affärer. Den här förändringen är ett led i det arbetet, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA.

Christoph Michalski, Ulf Söderström och Robert Sjöström kommer fortsatt att ingå i SCAs koncernledning och rapportera till verkställande direktören.

Förändringen träder i kraft 31 mars 2011.

Stockholm den 18 januari, 2011 

För ytterligare information, kontakta gärna

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30