Tidigare annonserat Copamex-förvärv slutfört

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs förvärv av Copamex verksamhet för barnblöjor i Mexiko och Centralamerika har nu slutförts. Förvärvsbeloppet motsvarar cirka 50 MUSD på skuldfri bas.

SCA har sedan tidigare flera starka regionala marknadspositioner inom hygienområdet, med mens- och inkontinensskydd samt mjukpapper. I och med förvärvet kompletteras erbjudandet i Mexiko och Centralamerika med barnblöjor.

Affären fullföljs efter ett godkännande från de mexikanska konkurrensmyndigheterna.

Första pressmeddelandet om affären offentliggjordes den 21 juli 2010.

Stockholm den 4 oktober, 2010 

För ytterligare information, kontakta gärna
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

 

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.