Tidigare annonserad affär slutförd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs avyttring av sin asiatiska förpackningsverksamhet har idag slutförts. Köpare är International Paper och köpeskillingen uppgår till 200 MUSD kontant.  

Affären fullföljs efter ett godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Transaktionen ger varken upphov till reavinst eller reaförlust.

Första pressmeddelandet om affären offentliggjordes den 26 april 2010. 

Stockholm den 30 juni, 2010  

För ytterligare information, kontakta gärna

Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

  

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.