SCA i samarbete om FoU

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med BioGaia som syftar till att ta fram nya hälsoinriktade produkter. Tanken är att kombinera BioGaias kompetens inom probiotiska bakterier och applikationsteknologier med SCAs distributionsnät och kunnande inom hygienprodukter.

– Probiotiska bakterier är mikroorganismer med olika typer av hälsofördelar. SCA har sedan tidigare arbetat med detta område och har intressanta patent. Vår förhoppning är att BioGaia med sitt sätt att arbeta ska hjälpa oss att omsätta idéerna i kommersiellt gångbara produkter, säger Ingela Torstensson, global forskningschef för SCAs hygienprodukter.

Ett exempel på område att utforska är probiotiska bakteriers förmåga att förebygga urinvägsinfektioner, som är mycket vanligt förekommande hos kvinnor som lider av urininkontinens.

Avtalet innebär att företagen kan bidra med kunskap inom närliggande områden, men från helt olika perspektiv.

SCA är en av världens största aktörer inom personliga hygienprodukter med bland annat varumärkena Libresse och TENA. Som global marknadsledare inom inkontinensprodukter menar Ingela Torstensson att det för SCA är extra angeläget att driva utvecklingen bortom dagens sätt att arbeta:

– Samarbetet är ett bra exempel på vad vi kallar open innovation, som i det här fallet innebär att vi tar idéer från det egna företaget och finner en miljö utanför där idén kan utvecklas bäst. Det är tydligt att vi har kompletterande kompetenser och givet vad vi vet om innovationsarbete är det inte otroligt att vi kommer att nå resultat inom helt oväntade områden.

BioGaia är noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, listan för mindre bolag.

Stockholm den 23 september, 2010 

För ytterligare information, kontakta gärna
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62