Rörströmälven

SCA bidrar till i återställningen av Rörströmsälven

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCA är sedan 2021 involverad i det omfattande EU-projektet Ecostreams for LIFE som går ut på att återställa vattendrag i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Under våren har SCA bytt ut tio vandringshinder i Rörströmsälven, Jämtland.

Ecostreams for LIFE pågår till 2026 och har som mål att restaurera över 140 kilometer vattendragssträckor och skapa minst 470 lekbottenytor för fisk. I arbetet ingår även att återställa angränsande våtmarker och att åtgärda vandringshinder. Åtgärderna gynnar bland annat flodpärlmusslan och ger bättre möjligheten för fiskar, utter och andra vattenlevande djur att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen.

Arbetet leds av länsstyrelserna i respektive län och SCA är som markägare engagerad i projektet tillsammans med andra deltagare.

Bidra till välmående vattendrag

– Under våren har vi med hjälp av vår entreprenör åtgärdat tio vandringshinder i Rörströmsälven. Det innebär att vi har tagit bort gamla runda vägtrummor och ersatt dem med så kallade valvbågar, säger Cathrine Jonsson, skötselansvarig vid SCA, och tillägger:

– Valvbågar är halvtrummor där bäcken kan rinna igenom obehindrat och fiskarna kan vandra fritt i vattendragen. Med valvbågar bibehåller vi den naturliga bottnen och det uppstår inte något vattenfall vid valvbågens slut.

Andra åtgärder som görs i älven via projektets är att anlägga lekbottnar för fisk, återskapa habitat för skapaniaarter och förstärka beståndet av flodpärlmussla.

– Det är roligt att vara med och bidra till välmående vattendrag som rinner genom våra skogar, avslutar Cathrine. Ecostreams for LIFE, är ju det största vattenvårdsprojektet i sitt slag någonsin, och givetvis vill vi vara med där vi har möjlighet. Nästa vattendrag där vi ska göra åtgärder är Ammerån.

Rörströmsälven

Foto: Cathrine Jonsson/SCA

Rörströmsälven

Fakta om Rörströmsälven

Läs mer om Ecostreams for LIFE