Nytt nummer av SCA Logistics tidning New Ways

  • Nyhet
  • Logistik

Nu finns årets andra utgåva av New Ways att läsa på webben. Här hittar du även tidigare utgåvor och artiklar från våra nyhetsbrev.

New Ways skrivs på engelska och skickas ut till SCA Logistics olika kunder och samarbetspartners världen över. 

I det här numret finns många artiklar om SCAs nya containerhamn i Sundsvall som invigdes den 23 maj i år. Den nya containerhamnen skapar många positiva möjligheter, både för SCA och för hela vår region. Här finns även en trevlig artikel om sjöfartens betydelse för världens logistik, vi berättar om våra RoRo-fartyg som varit inne på varvsbesök och mycket mer.

New Ways – SCA

Top photo: Johan Lehman