Kontorshus i trä minskade utsläppen med 54 procent

  • Nyhet
  • Träprodukter
  • Hållbarhet

Kontorshuset Magasinet i Linköping konstruerades nästan uteslutande i trä. Resultatet: Hela 54 procent lägre klimatpåverkan – men endast 2 procent högre pris. – Det är ett intressant resultat som visar att träbyggande är ett effektivt sätt minska de fossila utsläppen och samtidigt skapa långlivade kollager, säger Jerry Larsson, affärsområdeschef på SCA Wood.

I företagsparken Ebbepark i Linköping har ett sex våningar högt kontorshus, kallat Magasinet, nyligen konstruerats. Med undantag för grunden och skyddsrum så är resten av konstruktionen i trä. 

Företaget Åhlin & Ekeroth, som byggde huset, har räknat på kostnaden för bygget i relation till om samma hus konstruerats i betong och bedömt att trähuset bara innebar en ökad kostnad med 2 procent. Samtidigt blev besparingarna i utsläpp 54 procent och hela trästommen kunde konstrueras på 32 dagar.

Jerry Larsson, affärsområdeschef på SCA Wood, menar att det finns en stor klimatpotential med större inslag av industriellt träbyggande. 

– Att det finns en stor klimatnytta i att undvika fossiltunga material och låsa in kol i konstruktionen är egentligen självklart. Det som är intressant att ta med sig är att det kostnadsmässigt kan bli ganska likvärdigt, säger Jerry Larsson.

– Tid är pengar och träbyggande kan vara effektivt med stora inslag av prefabricerade delar, så planerar man smart så finns det väldigt stora uppsidor i träbyggandet, säger Jerry Larsson. 

Jerry Larsson konstaterar att historiskt har Sverige primärt byggt småhus i trä, men att det håller på att ändras. Det moderna träbyggandet, med hög brandsäkerhet, hög industriell förtillverkningsgrad, kort byggtid och bättre byggprestanda, gjort att även större konstruktioner byggs med större inslag av trä. 

– Klimatfrågan driver utvecklingen i många delar av samhället och det påverkar givetvis även byggandet. Det är klimatsmart att bygga med mer trä och när det dessutom kan göras snabbt, till ett bra pris och med rätt egenskaper så blir trä ett utmärkt val även för större byggnader, säger Jerry Larsson.

Kontorshusets interiör är klädd i trä.
Kontorshusets interiör.

Foto: Åhlin & Ekeroth