SCA tar tätposition i rapporten Hållbara bolag 2022

  • Nyhet
  • Hållbarhet

SCA når en tätposition när Dagens Industri tillsammans med Lunds universitet rankar börsens 131 största bolag ur hållbarhetsperspektiv.

- I vår verksamhet jobbar vi med en cirkulär och förnybar råvara där hållbarhet är prioriterat i hela värdekedjan, vilket gör resultatet väldigt glädjande. Hållbarhetsarbetet är en resa och egentligen blir man aldrig klar, men det här ger råg i ryggen och är ett bra kvitto på att vi så här långt gör mycket rätt, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

 ”Hållbara bolag 2022” är den femte upplagan av den granskning av ambitioner, prestationer och prioriteringar inom börsen största bolag. 

Av rapporten framgår att årets ranking omfattar 131 bolag, som har granskats utifrån en detaljerad genomgång av årsredovisningar och genom en enkätstudie med bolagen för att öka kunskapen om pågående utveckling. I den totala rankningen slutar SCA på en fjärdeplats och på pallplats för bolagskategorin ”material”.

I år har rapporten satt särskilt fokus på bolagens arbete inom fördjupad risk- och scenarioanalys samt hållbarhetsstyrning. Detta eftersom det är kritiska områden i näringslivets och bolags omställning vad gäller klimat och hållbarhet.

- Klimatnyttorna från skogen är i dag en självklar del av SCAs affär, eftersom vår råvara och våra produkter har en tydlig fördel i sin förmåga att ersätta fossila material, vilket många kunder efterfrågar. Därför har det också blivit helt naturligt att integrera vår hållbarhetsredovisning i den finansiella årsrapporten, eftersom hållbarheten är en så central del av affären, säger Hans Djurberg.

I den samlade rankningen av de 131 bolagen slutar SCA på en fjärde plats, som delas tillsammans med SEB och Alfa Laval. Det innebär också att SCA blir näst bästa bolag i kategorin för material.

- Det här är en bra lägesbild att ta med sig till det fortsatta arbetet, för även om vi är riktigt bra så ska vi också bli bättre. Rapporten ger fyra handfasta tips till alla bolag och vissa av dessa, exempelvis hur man arbetar med beredskaps- och handlingsplaner för nya lagkrav och hur man informerar om hållbarhetsprestationer, kommer det gå att göra mer inom, säger Hans Djurberg.

- Klimat- och hållbarhet som en del av affären är en prioritering som är spänner över hela vår verksamhet och där vi försöker nyttja hela värdekedjan för att uppnå nya nyttor. Det påverkar hur vi jobbar med våra skogar i norra Sverige, men också hur vi investerar och planerar för våra industrier i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, säger Hans Djurberg.

Photo: Michael Engman