Gothenburg Biorefinery i uppstartsfas

  • Nyhet
  • Förnybar energi
  • Hållbarhet

Det bioraffinaderi i Göteborg, som SCA samäger med St1, har i dagarna nått en viktig milstolpe då projektorganisationen har överlämnat anläggningen till driftorganisationen för att påbörja uppstarten.

Det var för fyra år sedan som SCA gick in i ett partnerskap med St1 för att tillverka biodrivmedel. 2,5 miljoner arbetstimmar senare står nu anläggningen klar för uppstart. De senaste månaderna har de olika delarna i processen testats var för sig och nu påbörjas alltså det varsamma arbetet med att koppla samman hela produktionskedjan. Målet är att producera 180 000 ton per år av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. 

Till en början används använd matolja som insatsvara i processen. När processen stabiliserats kommer också tallolja användas som insatsvara. Talloljan är en biprodukt från SCAs pappers- och massabruk i Östrand i Timrå, Obbola i Umeå och Munksund i Piteå.

– Våra verksamheter i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland blir nu ännu viktigare kuggar i SCAs värdekedja. Det är ett väldigt fint exempel på hur bruken även kan bidra med råvara till fossilfria drivmedel, i det här fallet för att skapa större volymer fossilfritt flygbränsle från hållbart brukade svenska skogar, säger Ulf Larsson, vd på SCA. 

Roger Östlin, SCAs chef för förnybara drivmedel, är nöjd över att denna viktiga milstolpe nu har nåtts och den ökade klimatnyttan från SCAs skogar som detta ger; 

– Genom att vidareförädla tallolja till förnybart flygbränsle för flyget utvecklar vi vår värdekedja ytterligare och med det ökar den klimatnytta som skogen bidrar med. Biodrivmedel ersätter fossila alternativ vilket främjar en hållbar utveckling och klimatet, säger Roger Östlin. 

Denna nyhet publicerades i SCAs nyhetsbrev, vill du också prenumerera på nyhetsbrevet? Klicka här.  

Foto: Robin Lundin