SCA nomineras till tungt tyskt hållbarhetspris

  • Nyhet

SCA har nominerats till det tyska nationella hållbarhetspriset, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, som delas ut i samarbete med den tyska federala regeringen och ett antal erkända organisationer. Prisceremonin kommer att äga rum torsdagen den 23 november 2023 i Düsseldorf.

- Det är fantastiskt glädjande att vårt systematiska klimat- och hållbarhetsarbete uppmärksammas och föreslås till ett så hedrande pris. Det är vi givetvis stolta över, eftersom vi lagt mycket kraft på att utveckla hållbarheten genom hela värdekedjan, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

SCA har nominerats till det tyska hållbarhetspriset, i två olika kategorier, råvaror samt jord- och skogsbruk. Priset kommer i år att delas ut i samarbete med Tysklands förbundsministerium för miljö, natur- och kärnsäkerhet, Tysklands industri- och handelskammare (DIHK) och Världsnaturfonden (WWF), till särskilt framstående företag inom sina respektive sektorer.

Utvärderingen bygger på officiellt publicerade hållbarhetsuppgifter och expertis från den arrangerande organisationens jury.

- Vi har kommit långt när det gäller hållbart skogsbruk och certifierade produkter. Det handlar bland annat om aktivt arbete för stärkt biodiversitet och fungerande ekosystem, låga föroreningar, goda villkor för personal och en värdekedja som är starkt klimatpositiv, säger Hans Djurberg.

När det gäller klimatnytta så bidrog SCA under 2022 genom en positiv balans på 10,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det kan ställas i relation till att inrikesflyget enligt Naturvårdsverkets preliminära siffror för 2022 belastade klimatet med 306 000 ton koldioxidekvivalenter.

- Det visar tydligt att en effektiv och välutvecklad bioekonomi är ett affärsmässigt sätt att också skapa stor klimatnytta och bidra i det globala arbetet mot klimatförändringar. Vi är övertygade om att inte minst skogsnäringen kommer ha en väldigt viktig roll för att skapa förutsättningar för en växande ekonomi även i en fossilfri framtid, säger Hans Djurberg. 

Foton: Michael Engman, FMCA

Utmärkelse, Tyskland