Ortvikens nya massafabrik är invigd

  • Nyhet

Ortvikens nya fabriksanläggning invigdes den 16 maj 2023 med högtidstal av Västernorrlands landshövding Berit Högman och "bandklippning" av timmersportsprofilen Ferry Svan. Det innebär att resan mot produktion av 300 000 ton klimatsmart CTMP-massa formellt har påbörjats.

Ulf Larsson, SCAs Vd och koncernchef, öppnade invigningsceremonin i Herrgårdsparken intill Ortvikens industriplats. Han konstaterade att projektet levererats och färdigställts på budget och dessutom före tidplan, och nu ger SCAs verksamhet stärkt konkurrenskraft på den globala marknaden.

– På tid och inom budget är SCAs mantra – vi har levt efter detta credo även denna gång trots stora utmaningar som pandemin, halvledarbrist, störningar i leverantörskedjan och ett krig i Europa, sade Ulf Larsson vid ceremonin.

SCAs VD Ulf Larsson höll tal under invigningen. 

Ulf bad också gästerna att sända en tanke till de anhöriga till den medarbetare hos en underleverantör som omkom i en arbetsplatsolycka under byggnationen.

Vid den välbesökta invigningen höll Landshövding Berit Högman ett högtidstal som underströk betydelsen av en stark skogsindustri i länet och de klimatnyttor som skapas när förnybar pappersmassa ersätter fossila material.

Västernorrlands landshövding Berit Högman under sitt tal. 

Fabrikschef Anders Granström talade också under invigningsceremonin. Avslutningen var den formella bandklippningen, i form av en stock, där timmersportsprofilen Ferry Svan hanterade sågningen. Gästerna kunde även ta del av utställningar på invigningsområdet och guidade rundturer runt den nya massafabriken.

Investeringen på 1,5 miljarder kronor i Ortvikens industriplats meddelades 2020 och har haft som syfte att öka produktionen av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) från cirka 90 000 ton per år till 300 000 ton per år.

Ferry Svan klippte bandet genom att såga sig igenom en stock.

Ortvikens massafabrik närmast i bild vid Ortvikens industriplats.

Bild överst: Ferry Svan, Berit Högman, Anders Edholm (delvis skymd), Anders Granström,  och Ulf Larsson. Alla foton: Olle Melkerhed utom översiktgsbild av Ortvikens industriplats: Håkan Sjödin.

Mer om investeringsprojektet, ny massafabrik CTMP