Nytt nummer av tidningen New Ways

  • Nyhet
  • Logistik

Nu finns SCA Logistics tidning New Ways no. 4 att läsa på webben.

Tidningen görs i fyra upplagor per år, varav två ges ut i tryckt form och två mejlas ut i form av ett nyhetsbrev. New Ways skrivs på engelska och skickas ut till Logistics olika kunder och samarbetspartners världen över.

I det här numret har vi lagt extra fokus på godstransporter kopplat till viktiga infrastruktursatsningar som nu görs i Sundsvallsregionen. 

Via länken nedan kan du läsa New Ways no. 4 och även tidigare utgåvor av vår tidning. 

New Ways 

Foto startbild: Håkan Sjödin