Ny omgång av startup-programmet Forest Business Accelerator

  • Nyhet

Nu startar den sjunde omgången av Forest Business Accelerator. Ett program som har lockat flera startups med skogliga innovationer till Västernorrland. Bakom programmet står inkubatorn BizMaker i samarbete med partnerföretagen SCA, IBM och RISE*.

I år finns fem startup-företag med som utvecklar: grafen av förnybara resurser för energilagring, produktion av el från låga temperaturer, digitalt riskhanteringsverktyg, spårbarhetssystem kopplade till hållbarhetsrapportering, samt teknik för att hålla vilda djur borta från exempelvis planteringar.

För de företag som deltar i acceleratorn är programmet ett sätt att utveckla sin affärsidé, samt validera och testa den i samarbete med BizMaker och partnerbolagen. För de medverkande företagen är det också ömsesidigt utvecklande att samarbeta med innovativa startups.

– I acceleratorn få vi se när unga företag möter verkligheten. Vi kan bidra till att de utvecklar sin affär så att den möter branschens verkliga behov och det gynnar såklart oss också i förlängningen, säger Hans Johansson, senior forskningsspecialist på SCA R&D Centre som även samordnar SCAs deltagande i acceleratorn.

– Vår accelerator följer med i trenden mot den gröna omställningen. Vi ser ett stort intresse från bolag som söker sig till vår region för att de märker att det händer saker här, säger Pelle Berglund, ansvarig för Forest Business Accelerator på Bizmaker.

Deltagare i Forest Business Accelerator hösten 2023:

Bright Day Graphene – Tillverkar grafen av förnybara resurser med unika egenskaper optimerade för energilagring.

Zigrid – Har tagit fram en lösning för att producera el från låga temperaturer som för närvarande inte nyttjas.

Diri Safety Solutions – Erbjuder företag ett digitalt riskhanteringsverktyg för att underlätta riskbedömningarna i arbetet och utöka det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Original Creation – Erbjuder ett transparent spårbarhetssystem som förenar aktörer inom hela materialflödeskedjan och effektiviserar kundernas hållbarhetsrapportering.

Flox – Designar, utvecklar och distribuerar autonoma teknologier för att hålla vilda djur borta från områden där de inte ska vara.

Om Forest Business Accelerator

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan inkubatorn BizMaker, SCA, IBM och RISE*. Acceleratorn körs i år för sjunde gången De företag som blir antagna till programmet arbetar intensivt i sex månader med affärsutvecklingsstöd från BizMaker och får utveckla och verifiera sina affärsidéer tillsammans med SCA, IBM och RISE Processum. Syftet är att skapa nya affärsmöjligheter och en grönare värld genom att förena skog, digitalisering och entreprenörskap.

* RISE genom Processum Biorefinery Cluster

Mer om SCAs samarbete inom acceleratorn och de deltagande start up-företagen  

Bild ovan: Malin Alpsten, vd och medgrundare på Bright Day Graphene tillsammans med Pelle Berglund, BizMaker och Hans Johansson, SCA under uppstartsträffen av Forest Business Accelerator. Foto: Bizmaker