Lovande fältkörningar med Centipeden på SCA-mark

  • Nyhet
  • Skog

Under några veckor har SCA testkört konceptmaskinen Centipede, som Komatsu och åtta svenska skogsbolag står bakom. Maskinen ses som framtidens hållbara skogsmaskin och kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet och förbättrad förarmiljö. – Det finns många möjligheter med maskinen, säger Thomas Persson, verksamhetsutvecklare vid SCA Skog och en av två testförare.

Arbetet med att ta fram Centipede-maskinen är ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt där frågan om hållbarhet är i centrum. Maskinen är tänkt att kunna möta framtidens klimat och utmaningen med att det blir allt kortare perioder av tjälad mark.

– Maskinen är skonsammare för miljö och förare samtidigt som vi får ett effektivare virkesflöde och kan komma åt blöta trakter även under barmarkssäsongen, utan att orsaka markskador, säger Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering vid SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp.

Centipede-maskinen

Under hösten 2022 genomförde Skogforsk ett antal olika testkörningar på olika typer av marker. Och i december gick maskinen ut på turné hos de deltagande bolagen för att ytterligare pröva den i olika miljöer. SCA var först ut att få provköra.

– Vi har testat Centipeden i mer praktiska fältförsök för att se hur den fungerar i när man kör den i mer driftliknande förhållanden. Under perioden som den kördes så var det både sträng kyla och töväder som gav ett vinterföre som både var isigt och med ”klabb”snö, alltså kramsnö. Vi jämförde även Centipeden med en vanlig skotare för att se om Centipeden ger mindre markpåverkan så som det är tänkt. Och våra körningar såg mycket lovande ut, säger Magnus.

Skotade ut virke

Under den tid som maskinen kördes på SCA-mark i Sollefteåtrakten kunde de två förarna skota ut ca 2 230 kubikmeter virke.

– Det gick förvånansvärt bra, trots att det var ingen tjäle och en mycket blöt trakt. Vi lastade ca 15 ton per gång, vilket motsvarar en mellanstor skotare, säger Thomas Persson som testkörde maskinen tillsammans med Hans Olsson vid Fränstalaget, och fortsätter:

centipede-maskinen

– Det var klart positivt och roligt att få köra den. Maskinen gick mjukt över marken och har bra bärighet. Där en skördare och vanlig skotare orsakar spår i marken glider Centipeden bara över. Inte heller en passage över ett krondike gav några spår efter maskinen. Och förarkomforten är också bra.

Både Thomas och Magnus tycker att testkörningarna visar på Centipedens potential, även om det återstår mycket arbetet med att få fram en maskin för marknaden.

– Centipeden visar att det går att utveckla en mer skonsam maskin som kan köra på blöta trakter oavsett årstid, utan att orsaka markskador, säger Magnus.

– Den ger många möjligheter för framtidens hållbara skogsbruk, avslutar Thomas.

Bakom Centipeden står SCA, Södra, Sveaskog, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso och Billerud Korsnäs samt maskintillverkaren Komatsu Forest. Samverkansprojektet har pågått sedan 2019.

Foto: Thomas Persson/SCA

Se Centipeden i drift

Läs mer om Centipede-projektet