Tallolja från skogen blir fossilfritt biobränsle till inrikesflyget

  • Nyhet
  • Förnybar energi

2023 startar produktionen vid det bioraffinaderi som SCA och finska St1 äger tillsammans.

– Skogsnäringen är fundamentet för en lyckad övergång från dagens fossilbaserade ekonomi till en framtida bioekonomi. Som stor skogsägare, med tillhörande industrier, är det naturligt att ta en mer aktiv roll i utvecklingen av framtidens bränslen. Det breddar verksamheten och gör SCA till en aktör inom förädlingen till biobränsle, säger Mikael Källgren, affärsområdeschef SCA Förnybar Energi.

SCA och St1 har sedan tidigare ingått ett partnerskap i syfte att satsa på storskalig produktion av biodrivmedel vid en ny anläggning i anslutning till St1:s befintliga verksamhet i Göteborg. Inom ramen för det har omkring 2,5 miljarder kronor investerats i ett nytt bioraffinaderi med kapacitet att producera 200 000 ton flytande biobränsle.

Den nya anläggningen beräknas vara i gång 2023 och kommer producera bland annat förnybar diesel (HVO) och fossilfritt flygbränsle.

– Nu kommer vi kunna arbeta längre i värdekedjan med vår egen tallolja, som är en restprodukt från tillverkningen av sulfatmassa vid flera av våra fabriker. Det gör att vi kan skapa fler nyttor av en större del av vår förnybara bioråvara från skogen, säger Källgren.   

Mikael Källgren menar att den globala hållbarhetstrenden och ökat fokus på hållbarhet talar för att marknaden för biodrivmedel kommer att växa.

– Hela samhället är i ett formativt skede där vi börjat fasa ut fossila drivmedel och trycket på att få till mer hållbara transporter ökar. Det påverkar naturligtvis efterfrågan på biodrivmedel och förutsättningarna att ställa om för så väl privatbilister, vägburna godstransporter och hela flygsektorn, säger Mikael Källgren.

Inrikesflyget nya bränsle – tallolja

2023 startar produktionen vid det bioraffinaderi som SCA och finska St1 äger tillsammans, där tallolja från skogen blir till fossilfritt biobränsle till inrikesflyget. Partnerskapet mellan SCA och St1 syftar till att i stor skala producera mer biodrivmedel.