Storslaget plantrekord för SCA

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

2021 blev ännu ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades hela 112 miljoner plantor, vilket är drygt 8,5 miljoner fler plantor jämfört med 2020. – Ett fantastiskt rekord, säger Thomas Vestman, chef för SCA NorrPlant.

Aldrig tidigare har SCA odlat och levererat så mycket plantor som under 2021.

– Vi har odlat 125 miljoner plantor och av dessa levererade vi 112 miljoner under 2021, varav cirka 60 procent gick till externa kunder och resten till SCAs egna skogar i Sverige och Baltikum, säger Thomas och tillägger:

– Vi satte ju rekord i fjol med 103,5 miljoner levererade plantor och trodde att det skulle bli svårslaget. Men det rekordet lyckades vi ju slå med råge, vilket är väldigt roligt.

Merparten tallplantor

Av de 112 miljoner plantor som har levererats är merparten tallplantor och runt en tredjedel utgörs av granplantor. Dessutom har NorrPlant levererat en mindre andel contortatallplantor och runt en miljon lärkplantor.

– På SCAs egen skog är tall det dominerande trädslaget. Även bland våra externa kunder ökar leveranserna av tallplantor, säger Thomas. Våra plantor håller en mycket bra kvalitet och det gör att den externa efterfrågan ökar. Numera kan vi leverera plantor till hela Sverige.

Fler väljer snytbaggeskydd

Intresset att välja till SCAs Hylosafe-behandling på plantor, vilket skyddar mot snytbaggeangrepp, är fortsatt stort.
– Under 2021 behandlade vi närmare 20 miljoner plantor med Hylosafe. Allt fler skogsägare vill skydda sin skog då man ser att klimatförändringarna ger en ökad risk för insektsangrepp, förklarar Thomas.

Frysta plantor efterfrågade

Även efterfrågan på SCAs frysta plantor som levereras i lådor har ökat rejält under året.
– I år hade vi fyra miljoner frysta plantor och de sålde slut snabbt. Inför 2022 har vi utökat vårt fryslager och kan erbjuda ännu fler frysta plantor. Många kunder uppskattar att få plantorna i kartonger då det ger en smidig hantering, säger Thomas och fortsätter:

– Vår plantwebbshop, SCA Plantor, som vi lanserade i våras har varit populär. Där kan skogsägare enkelt beställa de plantor de vill ha, anpassade för deras mark. Vi erbjuder frysta plantor fram till midsommar, därefter är det plantor i våra vanliga kruk-kassetter som gäller.

Oljefri uppvärmning

Under året har NorrPlant även fortsatt arbetet med få igång pelletsanläggning på Bogrundet.

– 2022 får vi en helt fossilfri plantodling. Ena pannan är redan igång och den andra ska tas i drift i mars 2022. Tack vare investeringen har vi äntligen en klimatvänlig och bra teknisk lösning för att kunna värma upp våra 14 växthus på Bogrundet och slippa använda olja. Bogrundets anläggning drivs med pellets från SCA BioNorr medan Wifstamons plantskola värms upp med fjärrvärme från Östrands massafabrik. På det här sätter nyttjar vi SCAs värdekedja och bidrar till ett hållbart samhälle, avslutar Thomas.

Foto: Michael Engman