SCA förvärvar vindkraftspark i Markbygden

  • Nyhet
  • Förnybar energi

SCA har förvärvat sin första vindkraftspark genom köp av 36 vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun. Parken köps av det tyska bolaget Enercon.

Förvärvet är i linje med bolagets tidigare uttalade mål att bli en av Sveriges ledande leverantörer av fossilfri el producerad av vindkraft. Tjugo procent av Sveriges installerade vindkraftskapacitet finns idag på mark som ägs av SCA.

Parken ligger i Markbygden i Piteå kommun, som av Energimyndigheten utsetts som ett riksintresse för vindbruk och består av totalt 36 turbiner med en total installerad effekt på cirka 85 MW. Den årliga elproduktionen från anläggningen uppskattas till nära 200 GWh.

Av de 36 vindkraftverken ligger 15 på SCAs mark. Resterande 21 vindkraftverk omfattas av avtal med ett 10-tal markägare och gäller fram till 2062.

–  Det här är en park som har väldigt goda förutsättningar till re-powering, alltså framtida uppgraderingar av turbinerna. Med en sådan åtgärd så kan man väsentligt öka den installerade effekten och producera mycket mer el på samma markområde. Det är ett effektivt användande av mark, säger Jon Persson, vindkraftschef på SCA.

SCA har, som en del av affärsområde Förnybar energis strategi, genom dagens affär påbörjat transformationen av affärsmodellen för vindkraftaffären, från en arrendemodell till att också förvärva, utveckla, bygga och förvalta vindkraftparker på egen mark.

ENERCON är en av pionjärerna inom landbaserad vindkraft i Skandinavien och har även tidigare varit verksam som projektutvecklare och operatör av vindkraftsparker i Sverige. Som ett led i omställningen fokuserar bolaget på utveckling, produktion, försäljning och service av landbaserade vindkraftverk och avyttrar kompletterande affärsområden.

– Vi är glada över att ha slutfört denna stora transaktion på ett framgångsrikt sätt. Vi har ett långvarigt och förtroendefullt samarbete med SCA i vår verksamhet i Skandinavien och ett gemensamt engagemang för förnybar energi. Vi vill fortsätta och till och med utöka vårt samarbete med SCA i energiomställningsprojekt i framtiden, säger Benjamin Seifert, ENERCON Regional Head for Central & Northern Europe (CNE).

Foto: Torbjörn Bergkvist