SCA första kraftlinerproducenten med fossilfria industriprocesser

  • Nyhet
  • Förpackningspapper

SCA Containerboard som tillverkar förpackningspapper, kan nu titulera sig att vara den första kraftlinerproducenten med fossilfria industriprocesser. En ny bioeldad mesaugn som har ersatt två oljeeldade ugnar gör det möjligt.

Den nya mesaugnen, som är en del i kemikalieåtervinningen i pappersmassaprocessen, startades i slutet av 2021. Bygget av en ny mesaugn är en del av SCAs 7,5-miljardersinvestering vid Obbola pappersbruk, där SCA expanderar för ökad kraftlinerproduktion och gör investeringar för att minska bolagets fossila avtryck. Genom expansionen i Obbola kommer SCA öka produktionskapaciteten av kraftliner från 450 000 ton till 725 000 ton, inte minst som ett svar på den ökade efterfrågan, delvis drivet av ökade e-handelsvolymer.

- Vi investerar i en ny mesaugn för att få bort den fossila oljan i processen men också att för möta upp behovet som uppstår till en följd av att vi expanderar, säger Pär Micael Samuelsson, projektledare för delprojektet Mesaugnen.

- Vi eliminerar användningen av 8000 kubikmeter olja per år. Om vi skulle ha fortsatt med de två oljeeldade ugnarna hade vi behövt öka med ytterligare 2000 kubik olja för att motsvara den sulfatmassanivån som skulle behövas. Nu behöver vi inte det och eliminerar helt oljeförbrukningen, förklarar han.

Pär Micael Samuelsson
Pär Micael Samuelsson, projektledare för Mesaugnen

Den fossilfria mesaugnen innebär också att vi minskar koldioxidutsläppen med 20 000 ton per år. 2015 gick Munksunds pappersbruks mesaugn som eldas med biobränslen i drift. Det innebär att båda SCAs kraftlinerbruk nu är fossilfria i industriprocesserna under normal drift.

Ett slutet kretslopp för återvinning av kemikalier

Det är inte helt lätt att förstå vad en mesaugn har för roll men kort förklarat är det en roterande ugn som har som roll att omvandla mesa (kalciumkarbonat) till bränd kalk. Kalken, som bearbetas vidare, gör att kemikalieåtervinningsslingan kan fungera när grönlut ska omvandlas till vitlut. Vitluten används sedan för att lösa upp flis vid färskfiberbaserad massatillverkning. Kemikalieåtervinningscirkeln är således sluten, och inga kemikalier går till spillo.

Miljövänlig och förnybar pellets

Bränslet till mesaugnen är SCAs egen pellets. Pellets har ett högt energivärde och är en miljövänlig och förnybar energikälla tillverkad av sågspån. För att få en ordentlig låga och tillföra värmen som krävs finfördelas den till ett pulver.
I och med att vi använder SCA pellets, en bi- och restprodukt från vår skogsverksamhet och våra industrier, maximerar vi värdet av skogen och får en resurseffektiv värdekedja.

Pellets
Pellets - en miljövänlig och förnybar energikälla tillverkad av sågspån
Mesaugnen i Obbola
Mesaugnen i Obbola