Rundvik sågverk får egen pelletsanläggning

  • Nyhet
  • Träprodukter
  • Hållbarhet

SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk. En investering som inte bara breddar och stärker sågens verksamhet, utan också bidrar till att göra hela företagets värdekedja ännu mer hållbar.

– Vi går nu helt klart en spännande tid till mötes. I kombination med satsningarna som gjorts på terminalanläggningen här i Rundvik bidrar möjligheten att nu också kunna producera pellets till att vi stärker våra förutsättningar för fler affärer inom det hyvlade produktutbudet”, säger Magnus Karlsson, sågverkschef vid Rundviks sågverk. 

Genom den nya anläggningen kommer sågverket i Rundvik kunna producera mellan 25 000 och 30 000 ton pellets per år. En kapacitet som i praktiken innebär att allt det kutterspån som idag genereras från hyvleriet, istället för att transporteras vidare för förädling, kommer kunna göras till fossilfritt bränsle direkt på plats. Något som i sin tur medför flera fördelar enligt Jerry Larsson, affärsområdeschef på SCA Wood. 

– Vi ser att det här är en satsning som skapar nyttor i flera led. Det ger sågverket en större bredd, gynnar den lokala skogsnäringen, tillför förnybart bränsle till Obbola och leder samtidigt till kortade transportsträckor inom vår egen verksamhet.

Stärkt hållbarhetsprofil

Pelletsen som ska tillverkas i Rundvik kommer både erbjudas till försäljning på den lokala marknaden och användas vid pappersbruket i Obbola, som sedan tidigare investerat i en ny biobränsleeldad mesaugn. Det innebär med andra ord att nästan hela bruket kommer vara försörjt med biobränsle.

– Satsningen i Rundvik är indirekt också en satsning på SCA i Obbola som kan bli en leverantör av kraftliner som klarar av att sticka ut hakan och säga att man har en helt fossilfri produktionsprocess, säger Mikael Källgren, affärsområdeschef för Förnybar Energi och fortsätter.

– Skogsbruket fyller en viktig funktion för att skapa biobaserade råvaror som ersätter fossilt, vilket den här investeringen är ett bra exempel på. Det är hett tryck på bioenergimarknaden och det är mycket positivt att vi kan öka volymen till marknaden samtidigt som den hållbara värdekedjan inom SCA förstärks.

För SCA medför möjligheten att producera pellets i Rundvik dessutom en kortad transportkedja till Obbola på åtminstone 11 360 mil varje år. En minskning som motsvarar drygt 115 ton koldioxid om året.