Nytt fryslager för plantor på Bogrundet

  • Nyhet
  • Skog

En gigantisk frys i trä. Så kan man kalla den nya byggnaden vid SCAs plantskola Bogrundet i Timrå. Här förvaras flera miljoner frysta plantor i väntan på leverans när våren kommer. – Allt fler kunder efterfrågar frysta plantor som kan levereras i kartonger, så det här är ett viktigt komplement för att erbjuda bästa service till våra kunder, säger Anders Tolblad, avdelningschef vid NorrPlant och ansvarig för byggnationen av fryslagret.

NorrPlants nya fryslager är 750 kvadratmeter stort och fördelat på två utrymmen. Väggarna består av 200 mm tjockt korslimmat trä. Vid full kapacitet rymmer byggnaden cirka 8 miljoner plantor, färdigförpackade i kartonger.

– Vi fryser våra större plantor, framför allt SuperPot men till viss del även JackPot. Trädslagen som vi fryser är både gran, tall och lärk. Temperaturen ligger på 4-6 minusgrader i hela byggnaden och här blir plantorna kvar tills de ska börja levereras i mars-april, säger Anders och fortsätter:

– Vi har använt den mest miljövänliga frystekniken som finns. Och om efterfrågan ökar kan vi relativt enkelt bygga ut fryslagret, eftersom det är förberett för en expansion.

De frysta plantorna är i dag en liten andel av SCAs årliga plantproduktion, som omfattar över 100 miljoner plantor.

– Vi ser frysta plantor i kartonger som ett alternativt sätt att leverera plantor. Men merparten av våra plantor kommer vi även fortsättningsvis att leverera i plantkassetter som hanteras i stora ramar, och som levereras med lastbil eller hämtas med släpvagn, säger Anders.

Ökad efterfrågan

Det är främst kunder i södra Sverige som efterfrågar frysta plantor liksom SCAs skogsverksamhet i Baltikum. Och efterfrågan på plantor levererade i kartong ökar.

– Kartonger med frysta plantor staplade på pallar är lätta att transportera och skicka med olika fraktbolag. Med kartonger behöver dessutom kunden inte skicka tillbaka tomma plantkassetter och ramar, så hela hanteringen blir ju väldigt smidig för den som ska plantera, förklarar Anders.

Arbetet med att packa och frysa in plantorna sker på senhösten, i samband med att NorrPlant börjar täcka sina friland med konstsnö.

– Här har vi haft hållbarhet i fokus, för att nyttja våra anläggningar på bästa sätt. Vi har nämligen kompletterat vår Hylosafehall, där plantor förses med ett skydd mot snytbaggar innan leverans, med en packningslinje. På så vis kan vi använda hallen en större del av året, för annars är den bara igång under den del av säsongen när vi levererar plantor, normalt mellan april till oktober. Det känns väldigt bra, säger Anders.

Fryslager för plantor
Det nya fryslagret för plantor på SCAs plantskola Bogrundet.
Foto: Anders Tolblad