Nypremiär för terminal i Tilbury

  • Nyhet
  • Logistik

Den 22 januari, 2022 öppnade SCA Logistics upp för transporter och godshantering i Tilbury, med inhyrd personal och väl tilltagna utrymmen. Samtidigt stänger man successivt ner terminalen i Sheerness. Snabbare distribution och fortsatt god service är målsättningen.

Processen med att integrera SCAs digitala informationsflöde med hamnen i Tilbury har pågått under en tid och i mitten av januari gjordes det första anlöpet av SCAs RoRo fartyg från Sverige.

–  Att flytta en komplex verksamhet från en plats till en annan är en utmaning, men vi blev klara i tid och enligt plan, säger Steve Harley, tidigare terminalchef för SCA Logistics i Storbritannien.

Men Tilbury är på inga sätt okänd mark för SCA Logistics. Redan 1967 etablerade SCA en terminal i Tilbury. År 2015 flyttades verksamheten till Sheerness, längre ut i Themsen och närmare Nordsjön, för att nu återvända till Tilbury.

De extra 20 sjömilen och den sluss som måste passeras för att nå Tilbury kompenseras enligt Steve av kortare och säkrare landtransporter till kund och bättre tillgång på lastbilar.

– Tilbury ligger betydligt närmare väg M25 som är en pulsåder som binder samman alla vägar i England, säger han. Här finns också utrymme för samarbete med nya kunder.

Text: Mats Wigardt