Klimatsmart whisky av hållbar energi

  • Nyhet
  • Förnybar energi

I en pampig byggnad vid den mäktiga Ångermanälven tillverkas whisky av världsklass. Det krävs en hel del energi i processen och numera produceras den av pellets från SCA.

– Genom att lämna de fossila bränslena och i stället utnyttja skogens möjligheter minskar vi koldioxidutsläppen vid förbränning med 450 ton per år. Som en bonus har vi dessutom börjat producera ekologisk whisky, säger Roger Melander, distillery manager vid High Coast Distillery.

High Coast Distillery är mycket noggranna med valet av råvaror för sin whiskyproduktion. Allt ska vara av högsta kvalitet och de använder inte några tillsatser. De lägger också stort fokus på sitt hållbarhetsarbete. Att använda laddhybrider som tjänstebilar och jobba intensivt med energibesparing är några steg på vägen.
– Men hur energieffektiva vi än blir så kommer vi alltid att behöva ganska stora mängder energi, bland annat för att koka destillat och värma bryggvatten. 2020 beslutade vi oss för att vi skulle bli hållbara även i de här delarna och bytte därför oljepannan mot en pelletspanna, säger Roger.
Pelletsen levereras av SCA. Råvaran är sågspån, som bland annat kommer från Bollsta sågverk lite längre nedströms älven. Och tillverkningen av pelletsen sker klimatsmart i SCAs anläggning vid älvens utlopp.
– Det är bara naturliga råvaror i pelletsen. Precis som i vår whisky. Det är fantastiskt att vi kan använda den norrländska skogen för att få en ännu grönare produktion, säger Roger.

Leif Skoglund

– Tidigare använde vi ungefär 500 liter olja för våra processer. Nu är uppvärmningen helt fossilfri, säger Leif Skoglund, production manager vid High Coast Distillery.

Helt klimatneutralt
När oljepannan var i drift förbrukades drygt 500 liter olja per dygn, sju dagar i veckan, nästan året om. Övergången till pellets har minskat koldioxidutsläppet vid förbränning med 450 ton per år. Det motsvarar utsläppen från 180 bensindrivna personbilar som kör 2 000 mil med en förbrukning på 0,5 liter/mil. Att elda pellets är helt klimatneutralt. Det släpps inte ut mer koldioxid i atmosfären än vad trädet tog upp under sin livstid – och därmed bidrar förbränningen inte till växthuseffekten.
– Därför är övergången till pellets en otroligt viktig del i vår satsning på en hållbar verksamhet, säger Roger.

Ekologisk whisky är på gång
Efter övergången till pelletseldning har High Coast Distillery valt att certifiera sig för att kunna producera ekologisk whisky. I december 2021 mäskade de in den första batchen med ekologisk malt.
– Egentligen hade vi möjlighet att uppfylla kraven för ekologisk produktion redan tidigare eftersom det styrs av vilka råvaror och fat som man använder, men vi hade inte hjärta att ta fram ekologiska produkter så länge vi eldade med fossila bränslen. Nu kan vi däremot göra det med stolthet.

Ekonomiskt och enkelt
Bytet från olja till pellets innebär även andra fördelar, inte minst ekonomiskt. Besparingen blir ungefär 800 000 kronor per år.
– Pellets är billigare än olja och dessutom finns det mycket osäkerheter kring priset på olja framöver. Vi hade räknat med att tjäna in investeringen på ungefär sex år, men det går nog snabbare än så, konstaterar Roger.

High Coast Distillery


– Övergången från olja till pellets är en otroligt viktig del i vår satsning på en hållbar verksamhet, säger Roger Melander, distillery manager vid High Coast Distillery.

När det gäller driften av pelletsbrännaren hade de vissa farhågor, eftersom processen kräver stora och snabba omställningar i energiflödet.
– Vi visste inte om brännaren skulle mäkta med det, men det har fungerat helt problemfritt. Påfyllning av pelletslagret behöver vi inte heller bry oss om. SCA och transportören är uppkopplade mot lagret, håller koll på lagernivåerna och fyller på löpande.

Naturens cirkulära tillgångar
High Coast Distillery ligger i utkanten av whiskyvärlden. Långt från storstäder och långt från världens whiskybutiker. Men placeringen är noga vald, utifrån allt som den norrländska naturen och det norrländska klimatet kan göra för dem. Vid lagringen drar de till exempel nytta av de stora temperaturväxlingarna under året. Lagerhusen är helt otempererade och följer naturens växlingar, vilket skapar unika förutsättningar för processen.

Ångermanälvens iskalla vatten är också en enorm tillgång. Det hjälper till att kyla processen så att de får fram ett mycket rent destillat.
– Placeringen vid älven är perfekt för oss, eftersom vi får tillgång till en naturlig och cirkulär kraft vid kylningen. Och nu drar vi dessutom nytta av den norrländska skogen i vår process genom att uppvärmningen sker med pellets, som också det är en naturlig och cirkulär tillgång. Det här är ett grönt och viktigt kapitel i vår historia, säger Roger.

– Vi hade redan tidigare möjlighet att uppfylla kraven för att sälja ekologiska produkter, men hade inte hjärta att göra det så länge vi eldade med olja. Nu när vi använder pellets kan vi göra det med stolthet, säger Roger Melander, distillery manager vid High Coast Distillery.