Fortsatt fokus på säkerhet för SCAs virkeschaufförer

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Under vintern kunde SCA Skogs stora utbildningssatsning för att skapa säkrare virkestransporter starta igen, efter en paus på grund av pandemin. Den här omgången ligger fokus helt på virkeschaufförernas arbetsmiljö utanför timmerbilens hytt.

SCAs unika utbildningssatsning, som går under namnet ”Inte en till”, handlar om att förbättra säkerheten för virkeschaufförerna, minska antalet olyckor med timmerbilar och skapa säkrare virkestransporter.

– Våra virkestransporter utförs med hjälp av cirka 70 åkerier, och sammanlagt sysselsätter vi runt 600 chaufförer. Det finns många risker för chaufförerna och vårt mål är att alla ska ha en säker arbetsmiljö, säger Lars Nolander, logistikchef vid Industriförsörjning, SCA Skog. Ingen ska skadas eller till och med omkomma för att vi ska få fram virke, så är det.

– Därför vill vi skapa en större medvetenhet kring de risker som det innebär att arbeta i en virkeslogistikkedja. Det här är en viktig del av SCA hållbarhetsfokus där vi med vår utbildningssatsning kan bidra till ett mer tryggt och hållbart samhälle.

Många faror

När ”Inte en till” startade hösten 2019 låg fokus på chaufförernas beteende när de kör, hur de använder bilbälte och mobiltelefon och hur stress och sömn påverkar arbetsmiljön. I den andra utbildningsomgången ligger fokus helt på allt som påverkar chaufförernas arbete utanför hytten.

– Det finns många faror för chaufförerna när de kliver ut ur hytten. Som till exempel hur de kliver ur hytten, om det är isigt, hur de tar sig in i kranhytten, hur avläggen ser ut och hur de drar kedjorna över virkeslasten innan avfärd, säger Lars.

Diskuterar i grupper

Upplägget på utbildningen är densamma som tidigare. Chaufförerna träffas i mindre grupper på olika platser i Norrland. Träffen leds av en utbildare från NTF.

– Nytt för i den här omgången är att vi även har ett tiotal utsedda experter från olika åkerier som också deltar på träffarna. NTFs utbildare har inte så mycket kunskap om chaufförernas olika arbetsmoment, och därför var det viktigt att få med dem som verkligen har den kunskapen. Även den här gången blir det totalt 80 träffar.

Under träffarna har grupperna fått diskutera olika situationer och funderat på hur de agerar och varför, och vad som kan göras annorlunda för att få en säkrare arbetsmiljö.

– En sak som kommit upp på flera träffar är det här med vad man har på fötterna när man kör. Många är rädda om sina bilar och vill ha det rent i hytten samtidigt som det ska gå snabbt att hoppa ut och in. Därför använder många träskor. Men det är inte det bästa skodonet, särskilt inte om det är halt ute. Vi har haft allvarliga olyckor just för att chaufförer har halkat, säger Lars och tillägger:

– Om man blir mer uppmärksam på riskerna och tänker till innan, så går det att arbeta säkrare. Jag tror att diskussionerna har gett många en tankeställare.

Föregå med gott exempel

Lars har varit med på flera träffar tillsammans med Jörgen Bendz som är chef för Industriförsörjning vid SCA Skog.

– Det har varit uppskattat och det är också nyttigt för oss att höra vad som kommer fram, säger Lars. På samma sätt som chaufförerna behöver tänka till på sitt agerande så måste vi på SCA också göra det och ta ansvar för våra delar. Vi kan till exempel bli bättre på att ge chaufförerna rätt förutsättningar genom att se till att avläggsplatserna och vändplaner är korrekt utförda och att de kan städa sina bilar efter lossning av en virkesleverans.

När alla virkeschaufförer har gått utbildningen är tanken att även de som arbetar på SCAs virkesterminaler ska utbildas, liksom SCAs medarbetare som arbetar på Industriförsörjning.
– Då kommer vi att lägga ihop båda utbildningarna, säger Lars Nolander. Terminalpersonalen kör ju inte timmerbilar utan främst truckar och hjullastare, men deras arbetsmiljö är väldigt lik chaufförernas. Bland Industriförsörjnings personal är det många som kör mycket bil i tjänsten, och det är viktigt att vi föregår med gott exempel.

Så tycker några virkeschaufförer

Maggan Lodin och Åke Persson kör timmerbil åt SCA genom Ferm-gruppen i Sundsvall. De uppskattade utbildningen.

– Jag tycker utbildningen var bra, för den påminde en om det man faktiskt vet men inte alltid tänker på, säger Maggan Lodin. Det var bra att det var en mindre grupp, så att vi kunde diskutera tillsammans. Sedan var kanske inte alla frågeställningar så relevanta. Jag fick exempelvis frågan om vad jag gör om jag glömmer arbetskläderna hemma – men dem glömmer man ju inte eftersom man sätter på sig allt hemma. Men överlag var det viktiga frågor som togs upp och det finns alltid saker som kan förbättras när det gäller säkerheten. Jag har upplevt risker vid lossning av virke och där måste man ju vara mycket noga med att hålla rätt säkerhetsavstånd till den som lastar av virket. Det är viktigt att verkligen försöka tänka efter före och vara förberedd.

– Utbildningen var bra. Det är alltid viktigt att bli påmind om riskerna, för det är lätt att bli hemmablind, säger Åke Persson. Största farorna är nog på vintern, med snö, mörker och halka. Det är till exempel lätt att trampa snett i ett hål som inte syns och då kan man ju göra sig riktigt illa. Man måste ta det varsamt. Jag uppskattade diskussionerna i gruppen, det är roligare att fundera tillsammans. En del frågor kanske några kände sig lite påhoppade av, men jag tycker att man ska se det som ett lärande. Det finns alltid saker som kan bli bättre när det gäller säkerhet. Det är viktigt att alla tänker säkerhet, jag som chaufför, den som lastar på virket på en terminal och den som lastar av virket på en industri. Vi är ett team och jobbar ju tillsammans.