Följ med in i SCAs växthus, här skapar vi 100 miljoner kolbindande träd varje år

  • Nyhet
  • Skog

På SCAs plantskolor växer det så att det knakar. Varje år ser ungefär 100 miljoner plantor dagens ljus på SCAs eget “skogs-BB”. Plantor som så småningom växer upp, binder koldioxid och tillsammans bildar framtidens skogar.

– Vi odlar framtidens skogar och riktigt bra koldioxidfångare, konstaterar Thomas Vestman, plantskolechef.

I de 18 stora växthusen vid SCAs plantskolor spirar sköra, gröna små plantor. Här övervakas de noggrant och får en riktigt trygg och bra start i livet. Ute på frilanden står de plantor som hunnit bli lite större och kraftigare. Även om de växer utomhus får de fortfarande en omsorgsfull skötsel, med rätt mängd näring och vatten.

Var fjärde svensk planta

Efter att ha vuxit på sig ytterligare några månader är plantorna redo att planteras ut, för att bli starten på nästa generation skog.

– Varje år levererar vi över 100 miljoner skogsplantor, ungefär 40 procent för plantering på våra egna marker och resten till andra skogsägare, säger Thomas.

SCAs plantproduktion räcker till drygt 50 000 hektar per år eller en yta lika stor som 100 000 fotbollsplaner.

– Faktum är att var fjärde planta som planteras i Sverige kommer från oss, konstaterar Thomas.

Bogrundets plantskola i Timrå.
Bogrundets plantskola i Timrå.

Effektiva kolfångare

Att plantera efter en avverkning är det mest effektiva sättet att få upp ny skog. Och aldrig har det varit viktigare än nu. Växande skogar är nämligen en central del av lösningen på vårt tids största utmaning – klimatförändringarna. När träd växer binder de koldioxid, den växthusgas som är den viktigaste när det gäller att påverka jordens klimat. För varje kubikmeter stamved träden växer, så binder de 1,3 ton koldioxid från atmosfären.

– Träden är alltså mycket effektiva kolfångare och gör nytta under väldigt lång tid. Beroende på trädslag och på var träden växer tar det mellan 60 och 120 år från en skogsgeneration till nästa.

Och när träden väl avverkas fortsätter de att göra klimatnytta. Då blir de till hållbara produkter som kan ersätta fossila alternativ som plast och betong, så att fossilt kol kan stanna kvar i backen, säger Thomas.

Samtidigt planteras hela tiden nya träd som växer snabbt och binder mer koldioxid.

– SCA planterar minst två nya träd för varje träd som avverkas. Vi sköter våra skogar så att upptaget av koldioxid hela tiden ökar, eftersom tillväxten ständigt är större än avverkningen, säger Thomas.

Plantering sker både på SCAs och andra skogsägares marker.
Plantering sker både på SCAs och andra skogsägares marker.

Plantor med turbo

SCAs plantor är förädlade genom klassisk växtförädling. Man har helt enkelt valt ut de allra bästa träden och korsat dem med varandra, i flera generationer.

– På så sätt har vi fått fram plantor som både växer snabbt och är motståndskraftiga mot sjukdomar. De ger skogar som växer 25 procent bättre än oförädlade skogar. Det innebär att de binder koldioxid snabbare och att vi också får snabbare tillgång till mer hållbar råvara, säger Thomas.

Växtkraften hos plantorna är fascinerande. När plantorna växer som allra snabbast blir de ungefär en centimeter högre per dygn.

– Då kan man se från en dag till en annan att de har blivit större. Hos oss jobbar fotosyntesen verkligen för högtryck och det är en upplevelse att gå omkring bland odlingarna och se den otroliga livskraften, säger Thomas.

Fossilfri uppvärmning

Uppvärmningen av SCAs plantskoleverksamhet är helt fossilfri. Plantskolan Bogrundet värms upp med pellets från SCAs egna sågverk, medan plantskolan Wifstamon använder fjärrvärme från SCAs massabruk i Östrand.

– Vi nyttjar verkligen SCAs gröna kretslopp när vi odlar framtidens skog, avslutar Thomas.

Foto: Michael Engman