”Exceptionell rapportering” ger SCA högsta ESG-betyg

  • Nyhet
  • Koncernnyheter

SCA har tilldelats högsta betyg, A, i Position Greens ESG-ranking av de 100 största bolagen på stockholmsbörsen. Det innebär att företagets finansiella rapportering bedöms vara exceptionell.

Förkortningen ESG står för Environment, Social och Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, och är ett system för att bedöma hållbarhet.

Position Green, leverantörer av ESG-mjukvara och konsulttjänster i Skandinavien, har i sin rapport ”ESG 100 - Data for decisionmakers” utvärderat stockholmsbörsens 100 största bolag baserat på sammantaget 14 kriterier kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

SCA får betyget A på en skala där A är högsta betygskategori och F den lägsta.

Av betygssystemet framgår att A innebär: ”Exceptionell rapportering i linje med best practice. Bra beskrivning av väsentliga frågor och relevant data. Det finns en tydlig strategi med specifika och kvantifierbara mål.”

- Hållbarhet är integrerat i hela verksamheten, är en bärande del av SCAs affärsidé och koncernens hållbarhetsplattform visar tydligt hur vi bidrar direkt eller indirekt till FNs 17 globala mål. Vi har integrerat vår hållbarhetsredovisning i årsredovisningen för att understryka att det är en del av affären, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

Foto: Michael Engman