Eldrivna truckar testas vid Bollsta sågverk

  • Nyhet
  • Träprodukter
  • Hållbarhet

Vid Bollsta sågverk pågår just nu för fullt tester med två eldrivna truckar. Under året ska man utvärdera huruvida de står pall för sågverkens krav och kan utgöra ännu ett viktigt bidra på SCA Woods resa mot minskade utsläpp.

Ångan som avges från de högt staplade virkespaketen utanför torken ger sågverket i Bollsta en dramatisk inramning. Den norrländska kylan har efter en tids töväder slagit till på nytt och ligger nu återigen som en isande filt över marken. Det har hunnit bli eftermiddag när Robin Söderholm ger sig ut och sparkar av snön från gafflarna på trucken för att påbörja sitt skift. Från hytten hörs mullret av kollegornas truckar som susar förbi, men hos Robin förblir det tyst. När han vrider om nyckel för att starta motorn händer ingenting. I alla fall ingenting som syns eller hörs från utsidan.

– Det känns lite som ett rymdskepp, säger han med ett leende på läpparna och hoppar ut igen för att kontrollera hjulbultarna och borsta bort lite mer snö i väntan på att trucken ska säga till att allt fungerar som det ska. 

En ny och något ovan ansvarsfördelning som tydligt illustrerar en potentiell framtid han och hans kollegor kan komma att gå till mötes. 

Runt om i samhället syns allt tydligare spåren av den elektriska våg som sköljt över världen de senaste åren. Självkörande bilar, laddstolpar utanför matbutiker och gigantiska batterifabriker. Att en av modern tids viktigaste omställningar nu pågår för fullt råder inget tvivel om. 

– Det krävs inga avancerade uträkningar för att förstå att elektrifieringen utgör en vital del av vår utveckling. Som exempel drar en vanlig truck av samma slag som den vi nu testar i Bollsta mellan åtta och nio liter diesel i timmen. Det blir snabbt många liter som förbrukas per dygn om man ser till antalet truckar vi har i drift och hur många timmar de är i gång säger Anders Petersson, innovations- och hållbarhetsansvarig på SCA Wood.

För honom och kollegorna inom SCA har målet länge varit tydligt. Skogen ska fortsätta växa för att kunna binda mer koldioxid och fossila material ersättas av produkter tillverkade i trä. Ett cirkulärt affärssystem och en fin vision om en mer hållbar framtid som dock fortsatt hämmas av ett visst fossilberoende.

– Tack vare vår förmåga att tillvarata även de delar av trädet som inte blir sågat virke för att driva våra anläggningar generar vi redan idag förhållandevis små mängder fossila utsläpp. Utmaningen har fram till idag istället varit våra fossilberoende logistikmaskiner. Där ser vi nu en stor potential att kunna öka vår klimatnytta ytterligare, fortsätter Anders.

I motorljudets frånvaro hörs knarret från snön som pressas hårt mot marken när Robin trycker ner gasen för att få trucken att börja rulla. Bara batteriet väger åtta ton och paketen den ska lyfta dag ut och dag in det dubbla. En utmanande belastning som inte bara gjort att SCA, utan stora delar av den tunga transportberoende industrin, tålmodigt fått vänta på att utvecklingen ska komma i kapp. 

Ledande industribolag har sedan länge identifierat elektrifieringen som en viktig nyckel för att uppnå klimatmålen. Men inom just kategorin tunga industrifordon har antalet batterielektriska alternativ varit begränsat. Något som nu förändras i allt snabbare takt. 

– Det känns inspirerande att få vara med och bidra till utvecklingen av morgondagens maskiner. Vi har satt ambitiösa hållbarhetsmål och för att nå dem måste vi också våga vara med från start. Projektet och testen som vi nu genomför vid vårt sågverk i Bollsta är ett av flera konkreta bevis på att SCA menar allvar säger Jerry Larsson, affärsområdeschef på SCA Wood.

Som ytterligare ett bidrag till ett fossilfritt samhälle utvecklar SCA nu dessutom, tillsammans med Scania, den första eldrivna timmerbilen. En satsning och transportkategori som fram till nyligen, på grund av timrets enorma tyngd, setts som närmast omöjlig att elektrifiera. 

– Samarbetet med Scania är viktigt för att tillsammans hitta innovativa lösningar för hållbara transporter. Eldrivna virkestransporter kommer att vara ett viktigt bidrag till SCAs hållbarhetsarbete där vi är en del av lösningen för en fossilfri värld. En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att vi kan minska utsläppen med cirka 55 000 kilo koldioxid per år säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

– Häromdagen körde jag slut på batteriet fullständigt bara för att testa. Ingen har ju gjort det här tidigare så allt är nytt för oss. Även utmaningarna. Det är dem vi nu måste identifiera, förstå och lära oss hantera för att det här ska bli så bra som vi hoppas säger Robin samtidigt som han i det skymmande ljuset ljudlöst sänker gafflarna mot marken igen efter att ha gjort ännu ett 16 ton tungt virkeslyft i lagret. 

Än så länge är han en av få som testat den nya eldrivna trucken, men tillsammans med en projektgrupp kommer han och några andra truckförare under året nu göra sitt yttersta för att sätta sin nya elektriska vapendragare på prov. Allt i hopp om att den ska stå pall för sågverkens krav och erbjuda ännu en lösning på företagets, industrins och världens viktigaste fråga.

– Vi står fortfarande i startgroparna av den här resan. Inom vårt verksamhetsområde är den här typen av lite större logistikmaskiner fortfarande relativt nytt. Att lyfta och förflytta såväl timmer som sågat virke innebär en enorm påfrestning och kräver kraftfulla maskiner. Självklart hoppas vi nu att vi nått den punkt då detta inte längre behöver förknippas med stora dieselmotorer säger Magnus Wikström, sågverkschef i Bollsta och ansvarig för pilotprojektet med el-truckarna.