Stor uppslutning på referensmöte Njurundakustens mångfaldspark

  • Nyhet
  • Skog

När SCA bjöd in till ett referensgruppmöte i Njurundakustens mångfaldspark blev det stor uppslutning. Det populära området engagerar många och nu hoppas Emelie Westin, SCAs parkansvariga, att få många tips på hur området kan utvecklas.

Trots det något bistra vintervädret var det en stor grupp som anslöt när SCA i slutet av november åter igen bjöd in till ett referensgruppmöte i Njurundakustens mångfaldspark. Parkområdet slingrar sig längs Medelpads sydliga kustlinje ner mot Hälsingegränsen och omfattar populära besöksområden som Löran och Galtström. Parken ansluter dessutom till två marina naturreservat.

Deltagarna kom bland annat från Sundsvalls kommun, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen Sundsvall- Ånge, Medelpads Botaniska Förening, Mittuniversitetet och flera som är engagerade kring Galtströms bruk.

– Det var jätteroligt att så många kunde komma. Vi vill ju ha en bred grupp av intressenter som kan ge oss idéer för parkens fortsatta utveckling. Allt ifrån naturvård av skog, vattenmiljöer eller gräsmarker, till åtgärder för att förstärka upplevelsevärden knutna till friluftsliv och kulturlämningar, säger Emelie Westin, naturvårdspecialist vid SCA och ansvarig för Njurundakusten.

Referensgruppmöte i Njurundakustens mångfaldspark

Utförda åtgärder

Fokus för årets möte var att kolla på olika åtgärder som SCA har utfört i parken de senaste åren. En stor del av parkens skogar är relativt unga men här finns också gott om höga naturvärden. Det finns  till exempel fina hällmarkstallskogar, flera rikkärrsområden, sandfält och strandängar och marina värden i form av bland annat grunda havsbottnar och laguner.

– Vi började med att titta på tallskogar längs vägen till Lörudden, där SCA har gjort flera
områden med katade tallar. Genom att kata, alltså skada en del av tallarnas bark, skyndar vi på trädens åldrande och efterliknar de skador träden fick förr när skogen brann betydligt oftare än vad den gör idag. På det här viset försöker vi skapa en speciell sorts ved, som är en bristvara i dagens skogar men som inte nyskapas naturligt utan att det brinner. Veden är viktigt eftersom den ger livsmiljöer för många djur och växter, säger Emelie.

Referensgruppmöte i Njurundakustens mångfaldspark

Uppmuntra försök

I ett område bedriver även Mattias Edman, forskare vid Mittuniversitetet, ett omfattande veteraniseringsförsök, där han jämför olika metoder för att skynda på tallarnas åldrande. Det finns sex provytor i Njurundakusten, varav gruppen besökte en.

– Det är ett spännande projekt och vi tycker det är roligt att SCA kan vara med och bidra till forskningen. Ett av syftena med våra mångfaldsparker är just att uppmuntra till olika studier och prova nya metoder, säger Emelie.

Gruppen tittade också på ett område nära havet längs Löruddenvägen, där man enades om att merparten av granen kan tas och att tallskogen bör bevaras med naturvårdande skötsel. Här kan det det bli aktuellt med en naturvårdsbränning och mer katning.

– Vi besökte även ett blandkärr med klibbal, där vi kom fram till att SCA ska göra en brunnsröjning, vilket innebär att vi röjer bort träd och låter enstaka alar och gamla tallar få mer yta omkring sig.

Populär stig för fågelspaning

Gruppen besökte även Långören, söder om Galtström, där SCA och BirdLife Medelpad har gjort en slinga för fågelspaning med informationsskyltar om olika fåglar.

– Det är jätteroligt att många besökare hittat fågelspanarslingan. Eftersom området gränsar till Långörens marina naturreservat så har länsstyrelsen förbättrat parkeringen och stigen till rastplatsen vid havet. De ska även göra ett vindskydd och sätta upp ett dass, berättar Emelie.

Under vintern ska Emelie arbeta fram en skötselplan för parken.

– Nu hoppas jag att referensgruppens deltagare kommer in med många tips och idéer på hur vi kan utveckla parken framåt. Deras åsikter är en viktig del i den framtida skötseln, avslutar Emelie.