Scania och SCA är först med 80-tons eldriven timmerbil

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet
  • Koncernnyheter

Som ett ytterligare bidrag till ett fossilfritt samhälle utvecklar SCA och Scania tillsammans den första eldrivna timmerbilen med en teknisk kapacitet om upp till 80 ton totalvikt. Fordonet är ytterligare en hållbar transportlösning som möjliggörs genom Scanias nära partnerskap med en innovativ kund.

Det går att köra längre sträckor med tunga, eldrivna transporter. Det bevisar Scania och SCA med ett nytt helt eldrivet fordon med en totalvikt på upp till 64 ton på allmän väg och 80 ton på privat väg. El-lastbilen kommer att transportera timmer i Västerbotten, mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och SCAs pappersbruk i Obbola utanför Umeå, redan under 2022. För SCA, Europas största privata skogsägare och tillverkare av sågade trävaror, förpackningsmaterial och pappersmassa, är elektrifiering av transportflöden på väg en viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan. SCA transporterar varje år cirka 8,5 miljoner kubikmeter virke från skog till industri. Virkestransporterna omfattar 265 timmerbilar i samarbete med 87 åkerier.

– Samarbetet med Scania är viktigt för att tillsammans hitta innovativa lösningar för hållbara transporter. Eldrivna virkestransporter kommer att vara ett viktigt bidrag till SCAs hållbarhetsarbete där vi är en del av lösningen för en fossilfri värld. En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att vi kan minska utsläppen med ca 55 000 kg koldioxid per år, säger SCAs hållbarhetschef Hans Djurberg.

– När vi nu visar att riktigt tunga transporter också kan elektrifieras skärps kraven på utbyggnaden av laddinfrastruktur för tunga fordon. SCA har möjlighet att ytterligare öka vårt bidrag i klimatarbetet men då måste arbetet med utbyggnaden av laddinfrastruktur komma igång på allvar. Ett ansvar som ytterst faller på riksdag och regering, säger Jörgen Bendz, ansvarig för råvaruförsörjning vid SCA.

Den fordonslösning som Scania tar fram i tätt samarbete med SCA och även forskningsinstitutet Skogforsk, är en del av omställningen till hållbara transporter, något Scania länge verkat för, inte minst tillsammans med progressiva kunder.

– Nyckeln för att nå nollutsläpp inom transporter är elektrifiering, och dit når vi tillsammans med kunder och andra aktörer som delar våra värderingar. Partnerskap som det här med SCA, där man är tidigt ute och visar vad som är möjligt, är en tydlig signal i tempoväxlingen som behövs för att bli fossilfria i tid och klara målet i Parisavtalet, säger Fredrik Allard, chef för E-mobility på Scania.

På Scania simuleras framtida lösningar tillsammans med samarbetspartners. När det gäller SCA tar Scania genom flertalet analyser fram ett första fordon som är optimerat för deras specifika transportuppdrag.

– En eldriven timmerbil är en symbol för något rätt häftigt. Frakt av just virke har det pratats om som något som kanske aldrig skulle gå att elektrifiera. Utvecklingen de senaste åren och det vi nu presenterar ihop med SCA visar hur fort utvecklingen sker både vad gäller fordon och batterier, säger Allard.


Nyheten har publicerats som ett pressmeddelande från Scania.