SCA stiger i hållbarhetsranking

  • Nyhet
  • Hållbarhet

För fjärde året har de svenska magasinen ”Dagens Industri” och ”Aktuell hållbarhet”, tillsammans med Lunds universitet, granskat de svenska bolagens hållbarhetsarbete.

SCA placerar sig totalt på fjärde plats i jämförelse med samtliga granskade företag, och på plats två i kategorin ”Material”. En klar förbättring sett till mätningen 2020.

Hållbarhet är en integrerad del i SCAs verksamhet när vi skapar klimatsmarta och resurseffektiva produkter av råvara från skogen. 

– Vi har ökat tydligheten i vårt hållbarhetsarbete i och med lansering av koncernmål för 2030, som omfattar en kraftigt ökad klimatnytta och högre precision i arbetet med att bevara biologisk mångfald i våra skogar, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

De olika kategorierna är: Kapitalvaror, Dagligvaror, Konsumtionsvaror och kläder samt Material. Dessutom ingår banker och investmentbolag. Bedömningen baserar sig både på en besvarad enkät och en granskad rapport.

Dagens Industris webbplats finns hela listan över hur väl bolagen presterat.

Foto: Michael Engman