SCA Logistics säkrar sin närvaro i Europas transportnav

  • Nyhet
  • Logistik

Efter att i drygt 50 år bedrivit egen logistikverksamhet i Rotterdam sålde SCA Logistics under hösten 2019 verksamheten till holländska Matrans Holdings B.V. Det är samma företag som SCA Logistics nu tecknat avtal med om fortsatt långsiktig närvaro i Rotterdam.

Rotterdam är Europas största hamn. I denna väl trafikerade knutpunkt för hela Europas sjöfart byggde SCA redan 1967 en terminal för hantering av i första hand skogsindustriprodukter vilket senare kom att utökas med styckegods och containers.

Femtio år senare, i samband med att SCA byggde ut sina terminaler i norra Sverige, valde företaget att sälja sin terminal i Rotterdam och istället köpa de tjänster som behövdes. Köpare var Matrans Holding B.V. som redan fanns etablerad med egen terminal i en intilliggande del av hamnområdet.

– Sedan dess har vi vuxit på alla fronter, berättar Matrans logistikchef Peter Barnhoorn. Med mer gods, effektivare hantering och nya lagerutrymmen. Vi hanterar större fartyg, har fler kranar och ett nytt IT-system. Drygt 200 000 TEU containers och tre miljoner ton styckegods förmedlas av oss över hela världen.

När SCA under våren påbörjade en upphandlingsprocess av terminalservice för att säkra en fortsatt närvaro i Rotterdam var faktorer som lageryta, kostnadseffektivitet, lossning och lastning, IT-mognad och smidiga vidaretransporter till kunder i Europa och övriga världen viktiga faktorer.

– Det är viktigt att säkerställa att kvalitet och service motsvarar våra och våra kunders önskemål, samt att det finns potential att växa ytterligare, menar Nils-Johan Haraldsson, Marknads- och försäljningsdirektör på SCA Logistics. 

Med Matrans uttalade ambition att bli en allt större och effektivare aktör i floran av terminaler som finns etablerade i Rotterdams hamn, och dessutom med bibehållen kompetens att hantera skogsindustriprodukter, har en överenskommelse med SCA om ett långsiktigt samarbete nu undertecknats.

– Därmed blir SCA kvar i Rotterdams hamn där vi har funnits i drygt ett halvt sekel, konstaterar Nils-Johan Haraldsson. Dessutom i delvis samma lokaler där vi en gång bedrev logistikverksamhet i egen regi.

Text: Mats Wigardt