SCA engagerad i vattenvårdsprojekt

  • Nyhet

För att återskapa livsmiljöer för bland annat flodpärlmusslan, öring och utter har man börjat restaureringen av flera biflöden till Gimån i Jämtland. Arbetet är en del i EU-projektet Rivers of LIFE. SCA är med som markvärd och gör även egna åtgärder.

Rivers of LIFE är ett stort naturvårdsprojekt som ska pågå till 2025 med syftet att värna och återskapa de naturvärden som finns och har funnits i vattenlandskapet. Arbetet innebär att man ska restaurera livsmiljöer efter de ingrepp som genomfördes under flottningsepoken och återställa i delar av älvar och vattendrag i Jämtland och Gävleborg. Åtgärderna är till nytta för de arter som lever i och omkring vattendragen. Målet är att restaurera 120 km strömsträckor.

– I Jämtland återställer man delar av Gimån med biflöden och delar av Ljusnan mellan Hedeviken och Svegssjön, berättar Håkan Blomqvist, naturvårdsspecialist vid SCA Skog. Genom att återställa livsmiljöerna bidrar vi till friskare och mer välfungerande ekosystem, som kan hindra förlusten av biologisk mångfald och ge mer fisk i vattnen.

Agnelån

Gör åtgärder

Projektet drivs främst av länsstyrelserna, men SCA är en av flera markvärdar och ska göra vissa åtgärder.

– Det SCA främst kommer att bidra med är att ta bort vandringshinder, det vill säga byta ut vägtrummor mot valvbågar eller broar, för att underlätta för fiskar att röra sig fritt i vattendragen. Nästa år kommer vi även delta i arbetet med att göra åtgärder för mikroskapania, vilket innebär att vi kommer att lägga ner lämpligt virke i vattnen för att värna den känsliga mossan. Vi ska även delta i återplantering av flodpärlmussla, säger Håkan.

SCA också markvärd för en demoyta som är en del av projektet. Där har SCA tillsammans med Skogsstyrelsen ställt i ordning Fjällbäcken där man visar på hur man tar bra hänsyn till vatten.

Nytt stort EU-projekt för vatten

Det pågår också ett annat stort samarbetsprojekt för vattenvård i Norrland.

– EU-projektet Ecostreams for LIFE är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län. Det pågår mellan 2021-2026 och är det största vattenvårdsprojektet i sitt slag Sverige någonsin. Även här kommer SCA att vara med som markvärd, berättar Håkan.

Målet är att restaurera över 140 kilometer vattendrag som på så vis ska få bättre möjligheter att vara hem för arter som exempelvis flodpärlmussla, lax och öring.

Bilderna visar Agnelån som är ett biflöde till Gimån i Jämtland.
Foto: Håkan Blomqvist/SCA.

Vill du veta mer?

Läs mer om Rivers of LIFE här

Läs mer om Ecostreams for LIFE