Ny massafabrik i Sundsvall

  • Artikel

SCA satsar stort på CTMP-massa och har trefaldigat sin kapacitet, från 100 000 ton per år till 300 000 ton. Det innebär att världsmarknaden får en ökad tillgång på hållbara material för bland annat förpackningar. – Nu kan våra kunder tillverka mer av klimatsmarta produkter, som ersätter produkter av fossilbaserade material, konstaterar Kristina Enander, affärsområdeschef SCA Massa.

SCA har investerat 1,45 miljarder kronor i en ny anläggning för tillverkning av CTMP-massa (kemitermomekanisk pappersmassa). Anläggningen kördes i gång i slutet av 2022. CTMP är en skräddarsydd och bulkig massa som kan användas för allt från kartong till hushållspapper. Kartong är det största segmentet och slutprodukterna utgörs av till exempel elektronikförpackningar och juicepaket.  

– CTMP används som ett mellanskikt i kartongerna och gör dem styva och tjocka. Det är tack vare det skiktet som exempelvis en juiceförpackning inte kläms ihop när du lyfter upp den, förklarar Kristina Enander och fortsätter: 

– Vi ser att efterfrågan på CTMP ökar globalt och det finns flera anledningar till det. Dels är CTMP ett kostnadseffektivt alternativ, dels har den kvalitetsfördelar. Dessutom blir hållbarhet allt viktigare för konsumenterna och därmed ökar intresset för klimatsmarta produkter. 

Ersätter plastmaterial 

När det gäller förpackningar är det främst plast som CTMP-massan ersätter.  

– Våra kunder jobbar mycket med innovation för att allt fler plastmaterial ska kunna ersättas med fiberbaserade, cirkulära material. Inom SCA har vi också stort fokus på innovation, för att se till att vår massa passar bra för just det, säger Hanna Penttilä, hållbarhetsspecialist vid SCA Massa. 

Även inom isoleringsmaterial finns det möjligheter för CTMP-massan att ersätta material som har större påverkan på miljön. CTMP kan nämligen ersätta stenull. 

– Marknaden för det är inte så stor i dagsläget, men fler och fler ser potentialen, konstaterar Hanna Penttilä. 

Siktar högre 

Den nya CTMP-anläggningen har byggts på Ortvikens industriplats i Sundsvall. Tidigare har SCA haft sin CTMP-tillverkning vid Östrands massafabrik i Timrå, men den produktionen stängs ner när den nya anläggningen kommer upp i full produktion. 

– I stället renodlar vi produktionen vid Östrand och satsar helt på sulfatmassa. Precis som CTMP är sulfatmassa ett viktigt plastsubstitut, allra främst när det gäller förpackningar, säger Kristina Enander. 

Häromåret gjorde SCA en mångmiljardinvestering vid Östrand, som innebar att kapaciteten mer än fördubblades – och att världsmarknaden fick ett rejält tillskott av klimatsmart råvara. Östrands anläggning har i dag en kapacitet på  900 000 ton sulfatmassa per år, vilket gör den till världens största produktionslinje för blekt barrsulfatmassa. 

– Och genom att flytta tillverkningen av CTMP till Ortviken öppnas möjligheter för ytterligare expansion när det gäller sulfatmassa vid Östrand, säger Kristina Enander. 

Grön fjärrvärme till hel kommun 

I takt med att Östrands produktion av hållbart material har växt, har fabriken även kunnat öka sina leveranser av andra klimatsmarta produkter. Östrand är bland annat en riktigt stor producent av grön el och fjärrvärme. 

– Vid produktionen av sulfatmassa får vi ett elöverskott som motsvarar en procent av hela Sveriges elförbrukning. En del av elen gör vi av med själva, medan resten går ut på elnätet där det ersätter mindre hållbara el-typer, säger Hanna Penttilä. 

Av överskottsvärmen från massatillverkningen på Östrand blir det dessutom fjärrvärme som försörjer hela Timrå kommuns fjärrvärmenät. En stor del av värmen går även till Sundsvalls nät, där också Ortviken bidrar med en stor andel biobaserad fjärrvärme.  

Gröna produkter 

SCA säljer också fler gröna produkter som utvinns som biprodukter från massatillverkningen vid Östrand, främst tallolja och terpentin. Tallolja är en förnyelsebar råvara för biodiesel, medan terpentin bland annat används vid tillverkning av kosmetika och som tillsatsmedel i färg. Även här handlar det om att hållbara produkter ersätter fossila produkter, vilket gör att olja och kol kan stanna under mark.  

– Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning och vi behöver göra en snabb och drastisk minskning av fossila material. Här fyller skogsindustrins produkter en mycket viktig funktion, avslutar Hanna Penttilä. 

Foto: Håkan Sjödin