Stigande priser när sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppshandel

  • Artikel
  • Logistik

Från och med årsskiftet kommer sjöfarten att inkluderas i EU:s utsläppshandel. Inkluderingen kommer att ske gradvis och 2026 ska sjöfarten vara helt infasad. – Det här innebär att kostnaderna för sjötransporter kommer att öka stegvis de närmaste åren, konstaterar Magnus Svensson, Inköp- och Logistikdirektör på SCA.

Sedan 2005 finns ett system för utsläppshandel inom EU: EU Emission Trading System (EU ETS).  Syftet är att sänka utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
Hittills har sjöfarten inte varit berörd av systemet, men från årsskiftet sker alltså en förändring. Inkluderingen kommer att ske i tre steg. Under 2024 kommer det att krävas utsläppsrätter för 40 procent av sjöfartens utsläpp, under 2025 för 70 procent av utsläppen och under 2026 ska sjöfarten vara helt infasad och då krävs utsläppsrätter för 100 procent av utsläppen.*
– Förändringen för med sig att kunder som köper sjötransporter kommer att få en ökad kostnad, konstaterar Magnus.

Priset kommer att variera

Handeln av utsläppsrätter sker på särskilda utsläppsmarknader, ungefär som på en aktiebörs eller en auktion. Priset styrs av tillgång och efterfrågan, och varierar därför hela tiden.
 – Det betyder att kundernas kostnader också kommer att fluktuera över tid. Kostnaderna för utsläppsrätterna kommer nämligen att bli ett tillägg och fungera på ungefär samma sätt som drivmedelsklausulerna, så att tillägget styrs utefter de priser som är aktuella just då. De aktuella priserna för utsläppsrätter går att följa, så det är helt transparent, säger Magnus.

SCA bidrar med förnybar energi

Samtidigt som kravet på att köpa utsläppsrätter successivt kommer att öka, kommer antalet utsläppsrätter som finns till försäljning att minska. Det kommer med största sannolikhet innebära att priset trissas upp allt eftersom.
– Sedan kriget mot Ukraina bröt ut har det varit en enorm prisökning för bunkerolja, vilket redan har ökat kostnaderna för sjötransporter. Nu stiger priserna ytterligare. Sjöfarten konkurrerar ofta med lastbilstransporter och det finns en risk att sjöfarten tappar i konkurrenskraft, så att mer gods transporteras på väg i stället. Det skulle öka koldioxidutsläppen och vore därmed kontraproduktivt för klimatet, säger Magnus och tillägger:
– Grundproblemet är att det tyvärr inte finns tillgång till tillräckligt mycket fossilfri el för att producera tillräckligt med hållbara bränslen. Det är den allra viktigaste frågan som behöver lösas. SCA bidrar till samhällets behov av förnybar och klimatvänlig energi genom vindkraft och bioenergi. Vi undersöker också möjligheten att starta ett bioraffinaderi för produktion av hållbara drivmedel.

Hållbara transporter

Sjöfart är tillsammans med tågtrafik det mest hållbara transportalternativet som finns. Eftersom fartyg har kapacitet för stora godsvolymer blir utsläppen låga för varje ton gods som transporteras.
– Och utvecklingen går sedan länge mot att bygga allt större och mer effektiva fartyg, så att utsläppen per ton blir mindre och mindre. Det är osäkert om de nya reglerna kring utsläppsrätter kommer att driva på den utvecklingen ytterligare, med tanke på att det redan finns så starka drivkrafter för den trenden, avslutar Magnus.

* Siffrorna gäller fartyg som lämnar och ankommer till länder inom EU. Fartyg som lämnar eller ankommer till EU från tredje land ska köpa utsläppsrätter för 50 procent av utsläppen från och med 2024.