Skräddarsydda logistiklösningar vid bygge av vindkraftspark

  • Artikel
  • Logistik

Under våren och försommaren levererar SCA Logistics 24 huvuddelar till turbiner från Rotterdam till vindkraftsparken Klevberget väster om Sundsvall. Extremt tunga delar och ett exakt tidsschema kräver skräddarsydda lösningar.

– God planering och ett bra samarbete är centralt för att logistiken ska fungera, säger Lars Gyrup Nielsen, Sales Manager på Mammoet Scandinavia A/S.

Turbinerna ska sitta på toppen av 200 meter höga vindkraftverk och de levereras uppdelade i 72 komponenter, med en vikt på mellan 50 och 85 ton. Komponenterna tillverkas i Europa och transporteras med pråm på floder till Rotterdams hamn, där de lastas på SCA Logistics RoRo-fartyg för att skeppas till Sundsvallsterminalen. Därifrån transporteras de med trailer till vindkraftsparken i Klevberget, väster om Sundsvall. Leveranserna pågår under tolv veckor.

Många månaders planering

Det är det nederländska företaget Mammoet som har det övergripande ansvaret för transporten från fabriken till byggarbetsplatsen och de har valt att samarbeta med bland andra SCA Logistics. Planeringen med alla inblandade parter har pågått ända sedan augusti i fjol.
– Ett sådant här projekt har många olika gränssnitt, så det krävs noggrann koordinering för att få allt från hamndrift till lagring av komponenter att fungera smidigt. Det får absolut inte bli några förseningar av leveranserna, eftersom det skulle skapa flaskhalsar och stillestånd i montaget av vindkraftverken. Därför var det mycket viktigt för oss att hitta en pålitlig logistikpartner, säger Lars Gyrup Nielsen.
Även Tomas Andersson, försäljningschef vid SCA Logistics, betonar vikten av minutiös planering.
– Det är ett måste för att säkerställa att tidsplanen hålls, men också viktigt för att logistiken ska bli så konstnadseffektiv som möjligt. Även säkerheten har en stor inverkan på den här typen av sjötransporter. Vi har anlitat ett externt företag i Rotterdam som lastsäkrar godset enligt instruktioner som gjorts av Mammoets tekniska avdelning. Lastbärare och gods säkras sedan i fartygsgolvet av vår egen besättning, säger han.

Enorma komponenter

Komponenterna till vindkraftverken är enorma och både deras vikt och längd ställer extra krav på logistiken. RoRo-fartygen passar utmärkt för den här typen av transporter och där krävs inte några anpassningar, men för lastning och lossning behövs det rejäla kranar och för vägtransporterna krävs det en hel del specialarrangemang.
– Vi behöver bland annat ansöka om tillstånd för varje komponent som ska transporteras och kontrollera infrastrukturen längs den rutt som transporterna ska gå. Att flytta ledningar och förstärka vägar är några exempel på åtgärder som kan krävas, säger Lars Gyrup Nielsen och fortsätter:
– Men vi strävar alltid efter göra så små förändringar av vägsträckan som möjligt och att minimera påverkan för lokalbefolkningen och andra som använder vägarna.
Ett sätt att minimera påverkan är att göra vägtransporterna nattetid. För varje leverans gör en konvoj med trailers två nattliga tur- och returresor i snabb följd.

SCA satsar på vindkraft 

För SCA är vindkraft ett viktigt område – inte bara när det gäller logistik. Förnybar el är en avgörande resurs när samhället ska ställa om till en mer hållbar framtid och där vill SCA vara med och bidra.  

Som Europas största privata skogsägare har SCA stora arealer mark med goda vindlägen. Sedan 1997 har SCA arrenderat ut mark för vindkraftsetableringar och nu utökar SCA sitt engagemang genom att även förvärva och bygga vindkraftsparker på egen mark.
I december 2022 förvärvade SCA sin första vindkraftspark – Skogberget – genom ett köp av 36 vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun. Det långsiktiga målet är att ha en vindkraftsproduktion på egen mark om 11 TWh. Det motsvarar en elektrifiering av samtliga personbilar i Sverige.
– På SCA Logistics är vi redo att serva alla kommande vindkraftssatsningar med effektiv logistik – både när det gäller SCAs egna projekt och investeringar från andra företag. Våra RoRo-fartyg och vår logistikkedja passar utmärkt för avancerade projektlaster av det här slaget, avslutar Tomas Andersson.

Text: Kerstin Olofsson
Foto: Håkan Sjödin