På vårt R&D Center erbjuder vi avancerade analytiska tjänster. Vi hjälper även till att driva skräddarsydda utvecklinsprojekt. Vi strävar alltid efter att arbeta nära våra kunder för att få till ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Allt för att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Få tillgång till våra utvecklings- och forskningsresurser

Vi har historiskt investerat mycket i forskning och utveckling, och de satsningarna intensifieras nu. Expertisen inom R&D Center täcker hela värdekedjan från råvara till slutprodukt. Vi använder vår kompetens ända ner till ren fibernivå för att kunna optimera råvaran i våra massa- och pappersprodukter.

SCA Pulp har erfarna forskare och högt kvalificerade ingenjörer som samarbetar med olika externa specialister, exempelvis Mitt Universitetet. På vårt R&D Center har vi tillgång till avancerade labb, pilotmaskiner. Vi har även byggt upp en anläggning som är speciellt designad för innovationsrace tillsammans med kunder.

Kontakt
Kontakt