Vår tidning skickas ut till våra kunder och leverantörer fyra gånger per år. New Ways skrivs i Sundsvall och erbjuder en uppdatering och nyheter om vad som händer hos oss och i vår bransch. Från och med 2022 gör vi två utgåvor i digital form som skickas ut via mejl som ett nyhetsbrev, och två utgåvor i tryckt form. Om du vill ta del av nyhetsbrevet kan du skicka din mejladress till subscribe.newways@sca.com