Technology Management - Test Automation

Mycket händer just nu inom området test på SCA, i och med vårt pågående implementerings-projekt för ett helt nytt SAP S/4HANA affärssystem.

Projektet har väl etablerade testprocesser och metoder, och detta vill vi utnyttja genom att ha intern kompetens för att ta emot detta och jobba på liknande sätt i vår förvaltning.

Tech-teamets uppgift är att tillhandahålla själva plattformen, eller verktygen, för detta. Vi jobbar i nära samarbete med vår Release Manager, våra processexperter på IT och nyckelanvändare från verksamheten.

Vi jobbar med komponenter/områden som:

  • SAP S/4HANA Test Automation Tools
  • CBTA - Component Based Test Automation
  • SAP PI Test Tools