Solutions Management – Solution expert

Som Solution expert har du djup kunskap inom ett eller flera systemområden, antingen inom verksamhet eller teknik. Även om vi kan specialisera oss, har vi en helhetssyn och samarbetar mellan system- och teknikområden.

Inom Solutions management är vi länken mellan business och IT. Vi agerar brygga och pratar IT med verksamheten och pratar verksamhet med IT. Vi översätter verksamhetskrav till systemkrav, skapar och utvecklar effektiva systemlösningar med utgångspunkt i SAP standardprodukter.

Som Solution expert har du teknisk kompetens eller verksamhetsmässig kompetens inom:

 • Inköp, S2P
 • Sälj, O2C
 • Produktionsplanering, P2S
 • Transport och logistik, S2S
 • Underhåll, EAM
 • Finans och controlling, R2R
 • Human resources, HR

Vi jobbar med SAP-komponenter som:

 • SAP S/4HANA
 • SAP EWM
 • SAP TM
 • SAP Ariba
 • SAP Success factors
 • SAP Integrated Business Planning