Två medarbetare sätter upp postit-lappar på en glasvägg.

IT Service Management - Test- och Release Management

Test- och Releaseprocesserna är centrala i arbetet med att kontinuerligt förbättra våra lösningar. De ska säkerställa kvalitet och struktur på leveranserna.

Release Management innebär planering, schemaläggning, marknadsföring och kommunikation för att samordna leveranser i olika releaser. Test Management handlar om att organisera testarbete för att uppnå hög kvalitet i leveranserna. Detta sker i nära samarbete med utvecklare och testare för att se till att lösningarna är så kompletta som möjligt. Vår framgång delar vi med våra hjälpsamma och duktiga konsulter och samarbetspartners.

Vi arbetar med komponenter som:

  • SAP Solution Manager och Focused Build
  • Jira och Confluence