Sök exjobb

Som examensarbetare fördjupar du dig i en frågeställning samtidigt som du lär känna organisationen. Flera av de som gjort exjobb hos oss blir intresserade av företaget och känner engagemang för verksamheten. De kommer också ofta tillbaka efter sin utbildning – som medarbetare eller på en doktorandtjänst.

Exjobbet genomförs utifrån behov och när bra handledning finns att tillgå. Här är några exempel på fördjupningsområden:

Processer och produkter:

  • Optimering/utveckling av processer och metoder
  • Förbättring av befintliga produkter
  • Utveckling av nya produkter
  • Utnyttja restprodukter till nya användningsområden
  • Jämförelser mellan analysmetoder och/eller analysinstrument

Energi och miljö:

  • Utredning om energibesparingar
  • Hållbarhetsberäkningar och utredningar

Sök exjobb!

Internship på SCA