Forskare och doktorander

Som forskare och doktorand är du viktig för oss. Ny kunskap och nya forskningsrön gör att vi ständigt kan utvecklas. Vi har långsiktiga samarbeten med flera lärosäten i Sverige och i andra länder. utomlands. Verksamhetsnära forskning ger verklighetskoppling och engagemang för studenterna. Vi ser även att medarbetare som jobbat ett tag kan ta steget in i forskarvärlden för både sin egen och företagets utveckling.

Jag hade jobbat som forskningsingenjör och specialist på SCA R&D Centre i tio år innan jag började som industridoktorand. Min avhandling handlade om mekaniska massor och att nå höga ljusheter på blekt massa. Efter att jag disputerade har jag provat olika roller, på utvecklingsavdelningar, i produktionen på Östrand och som labbchef på Ortviken. Just nu jobbar jag som produktspecialist på SCA Inköp & Logistik. Att ha ett kontinuerligt lärande är något jag verkligen uppskattar.

Anette Karlsson, Produktspecialist, SCA Inköp & Logistik

Industridoktorand