Som forskare och doktorand är du viktig för oss. Ny kunskap och nya forskningsrön gör att vi ständigt kan utvecklas. Vi har långsiktiga samarbeten med flera lärosäten i Sverige och utomlands. Forskning som är relevant för vår verksamhet ger verklighetskoppling och engagemang för studenterna. Vi ser även att medarbetare som jobbat ett tag kan ta steget in i forskarvärlden för både sin egen och företagets utveckling.

Jonas Johansson

Trä är ett fantastiskt material med fina egenskaper, men det finns utmaningar. Vissa produkter har genomgått olika behandlingsprocesser för att reducera besvärliga egenskaper och min forskning belyste de marknadsrelaterade aspekterna av detta.

Läs mer

Anette Karlsson

Jag hade jobbat som forskningsingenjör och specialist på R&D i tio år innan jag började som industridoktorand. Min avhandling handlade om mekaniska massor och att nå höga ljusheter på blekt massa. Högre massaljushet gör det möjligt att öka värdet på våra slutprodukter.

Läs mer

Industridoktorand

Som industridoktorand är du anställd av oss men inskriven som doktorand på ett lärosäte. Du forskar i den akademiska miljön på en viss procent av din arbetstid och ägnar resterande tid åt arbete inom SCA:s verksamheter. Omfattningen av forskarstudierna varierar beroende på projekt - tillsammans sätter vi upp mål och riktlinjer för vårt kunskapsutbyte och gemensamma kompetensutveckling. Våra möjligheter att ta emot industridoktorander kan se olika ut över tid. Behovet i våra verksamheter och pågående större forskningsprojekt påverkar förutsättningarna. Kontakta oss gärna om du har frågor gällande forskarstudier inom SCA.

Kontakter