Vi bygger framtid i Norrland

Lär dig mer om skogens kraft. Omsätt teori till praktik och bidra med nya sätt att tänka. Vi välkomnar studenter till alla våra verksamheter. Innovation och framtidens talanger är viktiga för oss.

Vi är nyfikna på dig!

För grundskolan: Skogen i skolan

Skogen i skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och skogssektorn. Utomhuspedagogik på skolans villkor med material anpassat efter läroplanerna. Läs mer om aktiviteter inom Skogen i skolan:

Prova på

Jobbrotation

Bästa skogen!

Internship på SCA