Testa dina kunskaper

Lär dig mer om skogens kraft. Omsätt teori till praktik och bidra med nya sätt att tänka. Vi välkomnar studenter till alla våra verksamheter. Innovation och framtidens talanger är viktiga för oss.

Student
Student

Tekniksprånget

SCA deltar varje år i Tekniksprånget. Praktiken ger värdefulla erfarenheter, kontakter och en mentor på plats. Tekniksprånget drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin i samarbete med näringsliv och offentliga organisationer.

Årets deltagare började på SCA i slutet av augusti och finns med oss till mitten av december.

Läs mer om Tekniksprånget och årets deltagare 2021

Ingenjör
Ingenjör

Många vägar in

Så här kan du lära känna våra verksamheter:

Sommarjobb Sök exjobb Forskare och doktorander Lediga tjänster Aspirantprogram

Jobba på SCA
Jobba på SCA

Är du nyutexaminerad med skoglig inriktning?

Sök vårt aspirantprogram
Aspirantprogram
Aspirantprogram

Gör ett studiebesök

Många av våra verksamheter tar emot studiebesök. Ett perfekt sätt att få snabb inblick i hur vi tar tillvara skogens kraft.

Våra verksamheter

Verksamheter
Verksamheter

Internship tillsammans med Mittuniversitetet

Internship är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och offentliga organisationer eller företag. Internship är ett betalt uppdrag som kombinerar arbetsuppgifter med studier som ger högskolepoäng. Hos SCA har deltagarna i Internship deltagit i utvecklingsarbetet och de fortsatta planerna på ett nytt bioraffinaderi.


Ansökan till Internship brukar vara under vintern och uppdraget startar strax innan sommaren. Du kan ansöka och läsa mer om Internship för civilingenjörer på Mittuniversitetets webbplats. 

sök internship!
sök internship!

För grundskolan:
Skogen i skolan

Skogen i skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och skogssektorn. Utomhuspedagogik på skolans villkor med material anpassat efter läroplanerna. 

Läs mer om aktiviteter i varje region: 
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

Verksamheter
Verksamheter