IT Entreprise Applications är en grupp inom SCAs IT avdelning som ansvarar för att tillhandahålla lösningar och expertis för att SCAs affärsprocesser ska kunna realiseras på ett optimalt sätt.

Lediga jobb

Senior Test Manager

Det innebär kontinuerlig förbättring av befintliga lösningar, utvecklingsuppdrag och projekt. Just nu arbetar vi intensivt med att införa ett nytt SAP S/4HANA-system och SCA-gemensamma arbetssätt. Vår roll i det projektet är att kvalitetssäkra, godkänna och äga de nya IT-lösningarna.

Intressanta roller inom IT Enterprise Applications

Inom IT Enterprise Applications har vi delområdena IT Service Management, Solutions Management och Technology Management.

Medarbetare i kontorsmiljö.

IT Service Management - Test- och Release Management
Test- och Releaseprocesserna är centrala i arbetet med att kontinuerligt förbättra våra lösningar. De ska säkerställa kvalitet och struktur på leveranserna.

Technology Management - Test Automation
Mycket händer just nu inom området test på SCA, i och med vårt pågående implementerings-projekt för ett helt nytt SAP S/4HANA affärssystem.

SHAPE

Technology Management - SAP Basis
Vi ansvarar för den tekniska plattform som är grunden för SAP-landskapet, att vår verksamhet har tillgängliga system och uppgraderar systemkomponenter.

Information Security. SCA

Technology Management – Security and Access
Vi ansvarar för, och är experter inom SAP-behörigheter och användarhantering och vårt fokus ligger i att ha säkra processer och arbetssätt.

Technology Management - Master Data Governance
Inom SCA strävar vi efter en central hantering av all masterdata. I vårt Techteam tillhandahåller vi grunden för detta genom att erbjuda strategiska verktyg, som passar verksamhetens behov och system.

Solutions Management – Solution owner
Inom delområdet Solutions management är vi en viktig länk mellan business och IT. Vi agerar brygga och pratar IT med verksamheten och verksamhet med IT.

Solutions Management – Solution expert
Som Solution expert har du djup kunskap inom ett eller flera systemområden, antingen inom verksamhet eller teknik. Även om vi kan specialisera oss, har vi en helhetssyn och samarbetar mellan system- och teknikområden.

Technology Management – Analytics
Inom detta område jobbar vi nära verksamheterna med att ta fram lösningar som uppfyller rapporteringsbehovet. Vi tillhandahåller rapporterings- och datalager och är specialister på att designa lösningar utifrån behov.

Christina Källström, SHAPE.

Kicki Källström, IT Area Specialist

"Jag är ansvarig för ABAP-utvecklingen av våra SAP-system. Det positiva med SCA är att det händer saker hela tiden. Det är sällan en lugn stund och beslutsvägarna är korta. Jag har också väldigt kompetenta kollegor som ständigt utvecklar mig och tillsammans driver och utvecklar vi vår IT-avdelning framåt. Det stöd jag får från min chef är också väldigt värdefullt för mig för att få en bra balans mellan jobb och fritid."

Niclas Aronsson Jämtlands skogsförvaltning

Niclas Aronsson, IT Area Specialist

"Vi på SCA IT har oftast många bollar i luften och får nästan dagligen utmaningar från verksamheterna att lösa på kort tid. Det gör jobbet dynamiskt och stimulerande. Man knyter många kontakter och kan påverka arbetssätt långt ut i organisationerna."

ITs verksamhet i korthet

  • Vi är 65 personer som jobbar inom IT
  • Vår verksamhet finns på orterna: Sundsvall, Timrå, Umeå och Piteå
  • Vi har stora möjligheter att utvecklas inom SCA