På SCA är vi övertygade om att ansvar, delaktighet och feedback motiverar medarbetare och ligger till grund för att skapa ett förtroende mellan medarbetare och ledare som i sin tur gynnar den transparens som vi eftersträvar vad det gäller en öppenhet kring beslut och företagets framtid. Alla ska veta vart företaget är på väg och hur en själv kan bidra, som den del av helheten varje individ är.

Lediga tjänster hos SCA

Våra kärnvärden

SCAs mission, vision och kärnvärden är viktiga verktyg för att skapa ett företag där medarbetarna förenas kring gemensamma mål och i en gemensam strävan. Våra kärnvärden är respekt, högklassighet och ansvar och samtliga har sina rötter i företagets historia, läs mer om dessa genom att trycka på länken nedan.

Läs mer om våra kärnvärden och strategier

Ledarskap

Inom SCA ska alla medarbetare kunna nå sin fulla potential. SCAs ambition är därför att ha världens bästa ledare som har förmåga att:

  • Engagera medarbetarna och ge ansvar
  • Driva prestation
  • Ge och ta emot kontinuerlig feedback

SCA har cirka 4 000 anställda i Sverige från Sundsvall och norrut. Vanliga högskoleutbildningar bland medarbetarna är jägmästare och skogsmästare, civil- och högskoleingenjör, tekniker, civilekonom, personalvetare, lantmätare och kommunikatör.

Förmåner

SCAs belöningskultur bygger på hög prestation, där varje medarbetare ser behovet av att skapa mervärde för kunder och aktieägare samt förstår sambandet mellan hennes eller hans bidrag och företagets prioriteringar.

Din utveckling
Vi vill att du ska nå din fulla potential och ta ledningen för din egen utveckling. Din utvecklingsplan kommer vara en blandning av företagets behov och dina personliga ambitioner, där din attityd, ditt driv och prestation är avgörande.

Belöning
Vi erbjuder dig ett ersättning och förmånsprogram som är konkurrenskraftigt på den lokala marknaden, relaterat till dina individuella prestationer. Syftet är att uppmuntra professionell utveckling och höga prestationer.

Balans i arbetslivet
På SCA bryr vi oss om dig som anställd. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv, oavsett var du är i livet.

Karriärmöjligheter

Upptäck dina karriärmöjligheter med SCA, du kan arbeta i områden som sträcker sig från skogsbruk till försäljning. Vi är unika som företag i at hantera alla delar av värdekedjan, inklusive skogsförvaltning, FoU, produktutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning i kombination med våra viktiga stödfunktioner.

Kultur
SCAs kultur bygger på våra kärnvärden. Vi ger dig ansvar och förväntar oss visat ansvar tillbaka. Genom att involvera och stärka dig, samt utbyta kontinuerlig feedback, strävar vi efter att hålla din motivation på topp. Vår ambition är därför att ha världens bästa ledare som kan stärka dig i din roll.

Ditt bidrag till framgång
Vår framgång beror på dig! Som anställd på SCA kommer du ha en öppen och nära dialog med din chef, där ni tillsammans sätter och följer upp dina personliga mål. Vi tror detta är viktigt för att du ska vara fortsatt motiverad.

Mångfald

På SCA är mångfald en förutsättning för framgång, så att vi kan locka till oss de mest kompetena individerna, stimulera fortsatt innovation och möta olika marknaders, kunders och konsumenters behov.

Snabb och lättillgänglig arbetsrelaterad sjukvårdsservice

SCA Hälsan är en företagshälsovård med mångårig erfarenhet och bred kompetens inom verksamhetsområdet. Väl samspelta experter, företagsläkare, företagssköterskor, företagsgymnaster/-ergonomer, undersköterska, skyddsingenjör och beteendevetare står till förfogande för anställda hos SCA.

Mer om SCA Hälsan